Проект „Балкански културен поход – развитие на потенциала на културното наследство чрез съвместни туристичести продукти в трансграничния регион Румъния-България”

Проект „Балкански културен поход – развитие на потенциала на културното наследство чрез съвместни туристичести продукти в трансграничния регион Румъния-България”

 

 

Източник на финансиране:

Програма  INTERREG-V-A  Румъния-България  2014-2020 г

приоритетна ос: 2 Зелен регион

Специфична цел 2.1: Подобряване на устойчивото използване  на природното наследство и ресурси/ културно наследство

 

Стойност на проекта: 700 000 евро за община Козлодуй

 

Цел на проекта: Да се развие туризма и привлекателността на двете страни чрез популяризиране на природното и културно-историческото наследство.

 

Кратко описание:

Община Козлодуй  е водещ бенефициент по проекта в партньорство с Община Дробета - Турну Северин и Туристическа агенция на Окръг Мехединци.

Предвижда се да бъде разработен план за действие и набор от спортни и туристически дейности като състезания по колоездене, бягане, туризъм, организиране на изложби, румънско-български фестивал на песните и танците, популяризиране на Ботевите дни.

За Община Козлодуй са предвидени дейности за модернизация, популяризиране и подобряване на организацията на едно от най-важните и посещавани културни и туристически събития в общината и региона – Национален поход „По стъпките на Ботевата чета“.

 

Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook