Търгове и конкурси

Община Козлодуй обявява подбор за длъжността Секретар на местната комисия за БППМН в Дирекция „Хуманитарни дейности”, отдел „Образование, социални дейности и младежки политики”
03.01.2019

Заповед № 176/27.03.2018 г. за отмяна на Заповед № 147/22.03.2018 г. за процедура за учредяване отстъпено право на строеж чрез публичен търг с явно наддаване
27.03.2018

Община Козлодуй набира членове за сформиране на доброволно формирование
31.10.2017

Търсене
Харесва ли ви новата визия на сайта?
facebook