Анкета

Участвате ли в благотворителни инициативи?
Резултати

Предстоящи събития

Не са налични събития

Снимки от Козлодуй

No valid database connection Got error 28 from storage engine SQL=SELECT p.id AS id, p.catid, p.imgthumbname, p.imgfilename, p.imgtitle, p.imgtext, p.imgdate as imgdate, c.cid AS ccid, c.catpath AS catpath FROM jos_joomgallery AS p LEFT JOIN jos_joomgallery_catg AS c ON c.cid = p.catid WHERE c.published = 1 AND c.access <= 0 AND p.published = 1 AND p.approved = 1 AND p.catid IN (13,12) AND c.hidden = 0 AND c.in_hidden = 0 AND p.hidden = 0 ORDER BY rand() LIMIT 0, 1
There are no images available in the gallery.

Последно коментирани теми

No valid database connection Got error 28 from storage engine SQL=SELECT c.id AS id, c.title AS title, c.sectionid, CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) THEN CONCAT_WS(":", c.id, c.alias) ELSE c.id END as slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(ct.alias) THEN CONCAT_WS(":", ct.id, ct.alias) ELSE ct.id END as catslug , COUNT(cc.id) AS comments, MAX(cc.date) AS commentdate FROM jos_content AS c LEFT JOIN jos_jcomments AS cc ON c.id = cc.object_id LEFT JOIN jos_categories AS ct ON ct.id = c.catid WHERE c.state = 1 AND c.access <= '0' AND (c.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR c.publish_up <= '2017-11-18 02:45:53') AND (c.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR c.publish_down >= '2017-11-18 02:45:53') AND cc.published = 1 AND cc.object_group = 'com_content' GROUP BY c.id, c.title, c.sectionid, slug, catslug ORDER BY commentdate DESC LIMIT 5
Got error 28 from storage engine SQL=SELECT c.id AS id, c.title AS title, c.sectionid, CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) THEN CONCAT_WS(":", c.id, c.alias) ELSE c.id END as slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(ct.alias) THEN CONCAT_WS(":", ct.id, ct.alias) ELSE ct.id END as catslug , COUNT(cc.id) AS comments, MAX(cc.date) AS commentdate FROM jos_content AS c LEFT JOIN jos_jcomments AS cc ON c.id = cc.object_id LEFT JOIN jos_categories AS ct ON ct.id = c.catid WHERE c.state = 1 AND c.access <= '0' AND (c.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR c.publish_up <= '2017-11-18 02:45:53') AND (c.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR c.publish_down >= '2017-11-18 02:45:53') AND cc.published = 1 AND cc.object_group = 'com_content' GROUP BY c.id, c.title, c.sectionid, slug, catslug ORDER BY commentdate DESC LIMIT 5
Банер
Банер
No valid database connection Got error 28 from storage engine SQL=SELECT *, RAND() AS ordering FROM jos_banner WHERE showBanner = 1 AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal) AND cid = 15 ORDER BY sticky DESC, ordering LIMIT 0, 1
Банер
No valid database connection Got error 28 from storage engine SQL=SELECT *, RAND() AS ordering FROM jos_banner WHERE showBanner = 1 AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal) AND cid = 23 ORDER BY sticky DESC, ordering LIMIT 0, 1
Банер
No valid database connection Got error 28 from storage engine SQL=SELECT *, RAND() AS ordering FROM jos_banner WHERE showBanner = 1 AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal) AND cid = 6 ORDER BY sticky DESC, ordering LIMIT 0, 1
No valid database connection Got error 28 from storage engine SQL=SELECT *, RAND() AS ordering FROM jos_banner WHERE showBanner = 1 AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal) AND cid = 8 ORDER BY sticky DESC, ordering LIMIT 0, 1
No valid database connection Got error 28 from storage engine SQL=SELECT *, RAND() AS ordering FROM jos_banner WHERE showBanner = 1 AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal) AND cid = 12 AND catid = 40 ORDER BY sticky DESC, ordering LIMIT 0, 1
Банер
No valid database connection Got error 28 from storage engine SQL=SELECT *, RAND() AS ordering FROM jos_banner WHERE showBanner = 1 AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal) AND cid = 13 AND catid = 40 ORDER BY sticky DESC, ordering LIMIT 0, 1

Календар

 Последен месец Ноември 2017  Следващ месец
П В С Ч П С Н
week 44 1 2 3 4 5
week 45 6 7 8 9 10 11 12
week 46 13 14 15 16 17 18 19
week 47 20 21 22 23 24 25 26
week 48 27 28 29 30
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
SEO services
Вие се намирате в: Начало Проекти

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Дирекция „Национални програми, международни проекти и обществени поръчки”

Екипът се състои от:

 

1. Директор на дирекция - Ирена Кирилова-Попова 
тел. (0973)85 865, email: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 2. Главен експерт "Международни програми и проекти" - Лили Виделова
тел. (0973)85 819, email: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 3. Главен експерт "Оперативни програми" - Елена Трифонова
тел. (0973)85 819, email: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 


 

4. Главен експерт "Обществени поръчки" - Ева Стойкова

тел. (0973)85 812, email:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 5. Главен експерт "Обществени поръчки" - Цветанка Трайкова
тел. (0973)85 854, email:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 


 

6. Главен експерт „Обществени поръчки” - Цветанка Петрова
тел. (0973)85 854, email: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

  


 

7. Главен експерт "Оперативни програми и проекти" - Диана Николова
тел. (0973)85 812, email:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 


 

8. Главен експерт „Обществени поръчки” - Мария Коцева
тел. (0973)85 854, email:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

 


 

 

Основни функции на дирекцията

Дирекция ”Национални програми, международни проекти и обществени поръчки”

1. Проучва възможности, процедури и срокове за участие с проекти, които се финансират от национални програми, кохензионен и структурни фондове на Европейския съюз, други международни донори и източници на финансиране;
2. Разработва общински проекти, финансирани от структурни и кохензионен фонд, национални и международни програми и фондове;
3. Събира, анализира и представя ежедневно на директора на дирекция информация за национални и международни програми и структурни фондове, свързани с общинската администрация;
4. Поддържа вътрешната кореспонденция на общината, свързана с реализацията на проекти и програми;
5. Изпълнява и други задачи, свързани както с преките задължения така също и с отговорности на Общината, възложени от кмета и носи отговорност за изпълнението им;
6. Предоставя информация на кмета, зам.-кметовете, секретаря и директорите на дирекции по компетентност.
7. Съдейства, в тясно сътрудничество с експерта “Връзки с обществеността”, за осъществяване на международни връзки за сътрудничество и обмен на Общината;
8. Коректно и своевременно събира, обработва и систематизира документи и информация за текущите и актуални процедури за подаване на проектопредложения с източник на финансиране: национални програми, кохензионен и структурни фондове на Европейския съюз, други  международни програми и донори, и представя информацията на директора на дирекция и всички заинтересовани структури свързани с общинската администрация;

9. Разработва, участва в управлението и отчитането на проектите;
10. Оказва своевременна методическа помощ на съставните кметства, неправителствени организации и други външни институции за правилното разработване и оформяне на документацията по участие в проекти.
11. Разработва проекти с регионални измерения за общината  по политиката на Европейския съюз за икономическото и социално сближаване на страните вътре в рамките на общността;
12. Организира създаването на база данни с информационни ресурси за осигуряване на работата по проекти и програми;

13. Установява нови контакти с общини от страни, членки на ЕС и международни организации за съвместно участие в проекти и програми с външно финансиране;
14. Поддържа вътрешна и международна кореспонденция на общината свързана с реализацията на проекти и програми;
15. Към дирекцията, при необходимост, се привличат със заповед на кмета на общината, или негов ресорен заместник за определен период от време и за определена дейност, служители от другите звена на администрацията и/или външни експерти, които работят под прякото ръководство на директора на дирекцията.
16. Отговаря за правилното прилагане на процедурите за възлагане на обществени поръчки;
17. Отговаря за подготовката на всички необходими документи за откриване на процедури по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП);
18. Отговаря за спазване на всички срокове по ЗОП по отношение подготовка, обявяване, съобщаване на всички административни актове по ЗОП;
19. Участва, организира и контролира дейността на комисиите за разглеждане, оценка и класиране на оферти и подготовката на протоколи на комисиите;
20. Изготвя и следи за подготовката на документацията за възлагане на процедури по реда на ЗОП.

Добавете коментар

Писането на кирилица е задължително!
Забранено е:
1. Злоупотребата с Емотиконите. Използвайте ги умерено.
2. Превръщането на секцията за коментари в чат стая. За тези цели използвайте създаден за това софтуер.
3. Лош език. Нападки от всякакъв род са неприемливи.
4. Популяризиране на нелегални продукти
Модераторите имат право да редактират и трият коментари, които не отговарят на горните критерии!
5. Писането на латиница.
Колкото по-ясно, грамотно и лесно четимо е написан даден коментар - толкова повече хора ще го прочетат

Пишете грамотно.

Пишете на български.

Пишете на кирилица.

Не използвайте главни букви (писането с главни букви се приема като ВИКАНЕ).

Не е препоръчително и заместването на буквите "Ч", "Ш", "Щ" и др. с цифрени означения като "4" и "6" или с някакви други знаци извън кирилицата.


Защитен код
Обнови

Joomla SEF URLs by Artio
Този сайт е създаден в рамките на проект "Община Козлодуй - ефективна, ефикасна и прозрачна общинска администрация в услуга на потребителите", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Козлодуй и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.