Messages of Municipal Council

Calendar

Last month July 2017 Next month
M T W T F S S
week 26 1 2
week 27 3 4 5 6 7 8 9
week 28 10 11 12 13 14 15 16
week 29 17 18 19 20 21 22 23
week 30 24 25 26 27 28 29 30
week 31 31
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
SEO services
Вие се намирате в: Home

Община Козлодуй набира членове за сформиране на доброволно формирование

There are no translations available.Община Козлодуй набира членове за сформиране на доброволно формирование ...
Monday, 22 February 2016 14:25

Офис за военен отчет в община Козлодуй набира български граждани без военна подготовка за участие в курс за начална военна подготовка във в.ф. 22160 - Плевен в периода: от 20.11. до 15.12.2017г.

There are no translations available.  ОБЯВАОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - КОЗЛОДУЙ ИНФОРМИРА Набира български граждани без военна подготовка за участие в курс за начална военна подготовка във в.ф. 22160 - Плевен в периода:от 20.11. до 15.12.2017г. Документи за участие с...
Monday, 29 May 2017 10:31

Офис за военен отчет в община Козлодуй информира за обявен конкурс за приемане на военна служба в Троян, Асеновград и Шумен

There are no translations available.  ОБЯВАОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - КОЗЛОДУЙ ИНФОРМИРА Обявен е конкурс за 1 длъжностза приемане на военна служба въвформ.24430-Троян Документи се приемат до21.07.2017г. включително. Обявен е конкурс за 3 длъжностиза офицери за прие...
Monday, 26 June 2017 12:26

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ на жилищна сграда – общинска частна собственост с идентификатор 37798.512.24.2, с площ 102 кв. м., находящ се в гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, в кв. 240, ж.к. 2А до бл. 65

There are no translations available.  З А П О В Е Д № 475 гр. Козлодуй 04.07.2017 г. На основание чл.44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 62 от Наредба № 4/ОбС гр.Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещ...
Thursday, 06 July 2017 08:50

ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ на земеделски недвижими имоти по опис, с обща площ 228,142 дка., общинска собственост, находящ се в землището на гр. Козлодуй

There are no translations available.  З А П О В Е Д № 478 гр. Козлодуй 04.07.2017 г. На основание чл.44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 62 от Наредба № 4/ОбС гр.Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещ...
Thursday, 06 July 2017 08:54

ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ на земеделски недвижим имот № 000329 с площ 10,000 дка.,общинска собственост, находящ се в с. Гложене, общ. Козлодуй, м. „Ливадето”

There are no translations available.  З А П О В Е Д № 480 гр. Козлодуй 04.07.2017 г. На основание чл.44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 62 от Наредба № 4/ОбС гр.Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещ...
Thursday, 06 July 2017 09:02

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ на общински имот № 000796 с площ 6,625 дка. - изоставени трайни насаждения, находящ се в землището на с. Бутан, общ. Козлодуй, м. „Лъката”

There are no translations available.  З А П О В Е Д № 477 гр. Козлодуй 04.07.2017 г. На основание чл.44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 62 от Наредба № 4/ОбС гр.Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещ...
Thursday, 06 July 2017 09:06

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ на общински имоти находящи се в с. Бутан, общ. Козлодуй, м. „Лъката”

There are no translations available.  З А П О В Е Д № 476 гр. Козлодуй 04.07.2017 г. На основание чл.44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 62 от Наредба № 4/ОбС гр.Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещ...
Thursday, 06 July 2017 09:09

ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ на земеделски недвижими имоти по опис с обща площ 73,683 дка., общинска собственост, находящи се в с. Хърлец, общ. Козлодуй

There are no translations available.  З А П О В Е Д № 479гр. Козлодуй 04.07.2017 г. На основание чл.44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 62 от Наредба № 4/ОбС гр.Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи...
Thursday, 06 July 2017 09:15

Офис за военен отчет в община Козлодуй информира за обявен конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

There are no translations available.  ОБЯВАОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - КОЗЛОДУЙ ИНФОРМИРА Обявен е конкурс за:1. 11-вакантни длъжности за оркестранти от СВ,ВМС и НГЧ за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чуж...
Thursday, 06 July 2017 09:33
Фотогалерия
Сайтът е обновен на
19-07-2017 13:51

Търгове и конкурси

Община Козлодуй набира членове за сформиране на доброволно формирование

There are no translations available.Община Козлодуй набира членове за сформиране на доброволно формирование ...
Monday, 22 February 2016 14:25

Офис за военен отчет в община Козлодуй набира български граждани без военна подготовка за участие в курс за начална военна подготовка във в.ф. 22160 - Плевен в периода: от 20.11. до 15.12.2017г.

There are no translations available.  ОБЯВАОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - КОЗЛОДУЙ ИНФОРМИРА Набира български граждани без военна подготовка за участие в курс за начална военна подготовка във в.ф. 22160 - Плевен в периода:от 20.11. до 15.12.2017г. Документи за участие с...
Monday, 29 May 2017 10:31

Офис за военен отчет в община Козлодуй информира за обявен конкурс за приемане на военна служба в Троян, Асеновград и Шумен

There are no translations available.  ОБЯВАОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - КОЗЛОДУЙ ИНФОРМИРА Обявен е конкурс за 1 длъжностза приемане на военна служба въвформ.24430-Троян Документи се приемат до21.07.2017г. включително. Обявен е конкурс за 3 длъжностиза офицери за прие...
Monday, 26 June 2017 12:26

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ на жилищна сграда – общинска частна собственост с идентификатор 37798.512.24.2, с площ 102 кв. м., находящ се в гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, в кв. 240, ж.к. 2А до бл. 65

There are no translations available.  З А П О В Е Д № 475 гр. Козлодуй 04.07.2017 г. На основание чл.44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 62 от Наредба № 4/ОбС гр.Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещ...
Thursday, 06 July 2017 08:50

ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ на земеделски недвижими имоти по опис, с обща площ 228,142 дка., общинска собственост, находящ се в землището на гр. Козлодуй

There are no translations available.  З А П О В Е Д № 478 гр. Козлодуй 04.07.2017 г. На основание чл.44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 62 от Наредба № 4/ОбС гр.Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещ...
Thursday, 06 July 2017 08:54

ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ на земеделски недвижим имот № 000329 с площ 10,000 дка.,общинска собственост, находящ се в с. Гложене, общ. Козлодуй, м. „Ливадето”

There are no translations available.  З А П О В Е Д № 480 гр. Козлодуй 04.07.2017 г. На основание чл.44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 62 от Наредба № 4/ОбС гр.Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещ...
Thursday, 06 July 2017 09:02

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ на общински имот № 000796 с площ 6,625 дка. - изоставени трайни насаждения, находящ се в землището на с. Бутан, общ. Козлодуй, м. „Лъката”

There are no translations available.  З А П О В Е Д № 477 гр. Козлодуй 04.07.2017 г. На основание чл.44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 62 от Наредба № 4/ОбС гр.Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещ...
Thursday, 06 July 2017 09:06

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ на общински имоти находящи се в с. Бутан, общ. Козлодуй, м. „Лъката”

There are no translations available.  З А П О В Е Д № 476 гр. Козлодуй 04.07.2017 г. На основание чл.44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 62 от Наредба № 4/ОбС гр.Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещ...
Thursday, 06 July 2017 09:09

ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ на земеделски недвижими имоти по опис с обща площ 73,683 дка., общинска собственост, находящи се в с. Хърлец, общ. Козлодуй

There are no translations available.  З А П О В Е Д № 479гр. Козлодуй 04.07.2017 г. На основание чл.44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 62 от Наредба № 4/ОбС гр.Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи...
Thursday, 06 July 2017 09:15

Офис за военен отчет в община Козлодуй информира за обявен конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

There are no translations available.  ОБЯВАОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - КОЗЛОДУЙ ИНФОРМИРА Обявен е конкурс за:1. 11-вакантни длъжности за оркестранти от СВ,ВМС и НГЧ за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чуж...
Thursday, 06 July 2017 09:33
Фотогалерия
Сайтът е обновен на
19-07-2017 13:51
 

Kozloduy Municipality accepts documents signed with electronic signature on e-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

  

thumb_PC150047 В търсене на възможности за реализиране на идеята за спасението на НМП „Радецки”, момичетата от Клуб „Да съхраним българското”в СОУ „Христо Ботев”, Козлодуй       стигнаха до министър-председателя г-н Бойко Борисов, който е обещал 200000 лв. и пълно съдействие за извършване на технически преглед и ремонт, така че „Радецки” отново да плава и радва децата на България.

 


 

 


thumb_5158 Д-р Ончев, гастроентеролог в МБАЛ "Св. Иван Рилски", Козлодуй, помогнал на стотици пациенти, сам се нуждае от животоспасяващо лечение на тежко онкологично заболяване.

 Всички, които имат желание и възможности да  окажат финансова помощ на д-р Ончев, могат да го направят в Дарителската сметка, разкрита в ОББ АД.

IBAN: BG 64 UBBS 8002 1053 5541 30

BIC:   UBBS BGSF

 


 

 

  Online services
Issuing of certificate of current address
Issuing of certificate of family status
Issuing of birth certificate - duplicate
Providing a copy of a document, containing public or non-public municipal information on hard-copy or magnetic media with or without certification
Categorization of dining and entertainment sites

How to claim administrative services at the transaction level in Kozloduy Municipality?

Fill in the questionnaire of Kozloduy Municipality to state your opinion on the level of the provided service

 


Situated in northwest Bulgaria, the Danubian plain, on the bank of the river Danube, Kozloduy Municipality includes a town – Kozloduy and four villages – Harlets, Glozhene, Butan and Kriva bara. The area has traditions in the power production and agriculture. It has good infrastructure and communications, highly qualified workers.

Rich historical past, a favourable geographic location, clean environment and dynamic present, local government with an innovative approach to a policy for economic development of the municipality – this is Kozloduy Municipality, developing according to European criteria.
 
Joomla SEF URLs by Artio

This site was created within the project "Municipality Kozloduy - effective, efficient and transparent municipal administration in service to consumers", which is funded by the OP " Administrative Capacity ", co funded by the European Union through the European Social Fund. All responsibility for the content of the site rests with the Municipality of Kozloduy and under no circumstances can be considered that this site reflects the official opinion of the European Union and the Managing Authority.