Calendar

Last month March 2017 Next month
M T W T F S S
week 9 1 2 3 4 5
week 10 6 7 8 9 10 11 12
week 11 13 14 15 16 17 18 19
week 12 20 21 22 23 24 25 26
week 13 27 28 29 30 31
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
SEO services
Вие се намирате в: Home

Община Козлодуй набира членове за сформиране на доброволно формирование

There are no translations available.Община Козлодуй набира членове за сформиране на доброволно формирование ...
Monday, 22 February 2016 14:25

Защитено жилище за хора с умствена изостаналост и Защитено жилище за хора с психични разстройства (ЗЖХУИ И ЗЖХПР), с. Гложене търси да назначи служител на длъжност „Социален работник”

There are no translations available.Защитено жилище за хора с умствена изостаналост и Защитено жилище за хора с психични разстройства (ЗЖХУИ И ЗЖХПР), с. Гложене търси да назначи служител на длъжност „Социален работник”
Wednesday, 01 March 2017 17:07

Офисът за водене на военен отчет в община Козлодуй информира за обявен конкурс за 32 длъжности за приемане на военна служба в Националната гвардейска част

There are no translations available.  ОБЯВАОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - КОЗЛОДУЙ ИНФОРМИРА Обявен е конкурс за 32 длъжностиза приемане на военна служба вНационалната гвардейска част. Документи се приемат до05 май 2017г. включително. За информация и подаване на докуме...
Thursday, 09 March 2017 10:06

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за провеждане на конкурса за длъжност „Ръководител на звено за вътрешен одит”

There are no translations available.  С П И С Ъ К ЗА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА за длъжност „Ръководител на звено за вътрешен одит” (наименование на длъжността)в административно звено: Общинска администрация Козлодуй (наименование на з...
Tuesday, 21 March 2017 09:58

Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост (ДПЛУИ), с. Бутан, търси да назначи един служител на длъжност „Медицинска сестра”

There are no translations available.  О Б Я В Л Е Н И Е Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост (ДПЛУИ), с. Бутан, търси да назначи един служител на длъжност „Медицинска сестра”, определена за заемане по трудово правоотношение на пълно работно време – 8 часа, или дв...
Wednesday, 22 March 2017 16:01

Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост (ДПЛУИ) с. Бутан, търси да назначи служител на длъжност „Психолог”

There are no translations available.  О Б Я В Л Е Н И Е Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост (ДПЛУИ) с. Бутан, търси да назначи служител на длъжност „Психолог”, определена за заемане по трудово правоотношение на непълно работно време – 4 часа, или за работа през ...
Wednesday, 22 March 2017 16:04

ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ на помещение, общинска собственост, с площ 10 кв.м. всяка, находящи се в гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, ул. “Стефан Караджа”, блок СМК, ет. 1

There are no translations available.  З А П О В Е Д № 236гр. Козлодуй 24.03.2017 г. На основание чл.44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 62 от Наредба № 4/ОбС гр.Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи...
Friday, 24 March 2017 13:46

ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ на съоръжения за търговска дейност – къщички от № 1 до № 5, общинска собственост, с площ 4 кв.м. всяка, находящи се в гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, I-ва А зона на площад “Христо Ботев”

There are no translations available.  З А П О В Е Д № 237гр. Козлодуй 24.03.2017 г. На основание чл.44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 62 от Наредба № 4/ОбС гр.Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи...
Friday, 24 March 2017 13:51
Фотогалерия
Сайтът е обновен на
28-03-2017 14:03

Търгове и конкурси

Община Козлодуй набира членове за сформиране на доброволно формирование

There are no translations available.Община Козлодуй набира членове за сформиране на доброволно формирование ...
Monday, 22 February 2016 14:25

Защитено жилище за хора с умствена изостаналост и Защитено жилище за хора с психични разстройства (ЗЖХУИ И ЗЖХПР), с. Гложене търси да назначи служител на длъжност „Социален работник”

There are no translations available.Защитено жилище за хора с умствена изостаналост и Защитено жилище за хора с психични разстройства (ЗЖХУИ И ЗЖХПР), с. Гложене търси да назначи служител на длъжност „Социален работник”
Wednesday, 01 March 2017 17:07

Офисът за водене на военен отчет в община Козлодуй информира за обявен конкурс за 32 длъжности за приемане на военна служба в Националната гвардейска част

There are no translations available.  ОБЯВАОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - КОЗЛОДУЙ ИНФОРМИРА Обявен е конкурс за 32 длъжностиза приемане на военна служба вНационалната гвардейска част. Документи се приемат до05 май 2017г. включително. За информация и подаване на докуме...
Thursday, 09 March 2017 10:06

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за провеждане на конкурса за длъжност „Ръководител на звено за вътрешен одит”

There are no translations available.  С П И С Ъ К ЗА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА за длъжност „Ръководител на звено за вътрешен одит” (наименование на длъжността)в административно звено: Общинска администрация Козлодуй (наименование на з...
Tuesday, 21 March 2017 09:58

Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост (ДПЛУИ), с. Бутан, търси да назначи един служител на длъжност „Медицинска сестра”

There are no translations available.  О Б Я В Л Е Н И Е Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост (ДПЛУИ), с. Бутан, търси да назначи един служител на длъжност „Медицинска сестра”, определена за заемане по трудово правоотношение на пълно работно време – 8 часа, или дв...
Wednesday, 22 March 2017 16:01

Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост (ДПЛУИ) с. Бутан, търси да назначи служител на длъжност „Психолог”

There are no translations available.  О Б Я В Л Е Н И Е Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост (ДПЛУИ) с. Бутан, търси да назначи служител на длъжност „Психолог”, определена за заемане по трудово правоотношение на непълно работно време – 4 часа, или за работа през ...
Wednesday, 22 March 2017 16:04

ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ на помещение, общинска собственост, с площ 10 кв.м. всяка, находящи се в гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, ул. “Стефан Караджа”, блок СМК, ет. 1

There are no translations available.  З А П О В Е Д № 236гр. Козлодуй 24.03.2017 г. На основание чл.44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 62 от Наредба № 4/ОбС гр.Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи...
Friday, 24 March 2017 13:46

ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ на съоръжения за търговска дейност – къщички от № 1 до № 5, общинска собственост, с площ 4 кв.м. всяка, находящи се в гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, I-ва А зона на площад “Христо Ботев”

There are no translations available.  З А П О В Е Д № 237гр. Козлодуй 24.03.2017 г. На основание чл.44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 62 от Наредба № 4/ОбС гр.Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи...
Friday, 24 March 2017 13:51
Фотогалерия
Сайтът е обновен на
28-03-2017 14:03
 

Kozloduy Municipality accepts documents signed with electronic signature on e-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

  

thumb_PC150047 В търсене на възможности за реализиране на идеята за спасението на НМП „Радецки”, момичетата от Клуб „Да съхраним българското”в СОУ „Христо Ботев”, Козлодуй       стигнаха до министър-председателя г-н Бойко Борисов, който е обещал 200000 лв. и пълно съдействие за извършване на технически преглед и ремонт, така че „Радецки” отново да плава и радва децата на България.

 


 

 


thumb_5158 Д-р Ончев, гастроентеролог в МБАЛ "Св. Иван Рилски", Козлодуй, помогнал на стотици пациенти, сам се нуждае от животоспасяващо лечение на тежко онкологично заболяване.

 Всички, които имат желание и възможности да  окажат финансова помощ на д-р Ончев, могат да го направят в Дарителската сметка, разкрита в ОББ АД.

IBAN: BG 64 UBBS 8002 1053 5541 30

BIC:   UBBS BGSF

 


 

 

  Online services
Issuing of certificate of current address
Issuing of certificate of family status
Issuing of birth certificate - duplicate
Providing a copy of a document, containing public or non-public municipal information on hard-copy or magnetic media with or without certification
Categorization of dining and entertainment sites

How to claim administrative services at the transaction level in Kozloduy Municipality?

Fill in the questionnaire of Kozloduy Municipality to state your opinion on the level of the provided service

 


Situated in northwest Bulgaria, the Danubian plain, on the bank of the river Danube, Kozloduy Municipality includes a town – Kozloduy and four villages – Harlets, Glozhene, Butan and Kriva bara. The area has traditions in the power production and agriculture. It has good infrastructure and communications, highly qualified workers.

Rich historical past, a favourable geographic location, clean environment and dynamic present, local government with an innovative approach to a policy for economic development of the municipality – this is Kozloduy Municipality, developing according to European criteria.
 
Joomla SEF URLs by Artio

This site was created within the project "Municipality Kozloduy - effective, efficient and transparent municipal administration in service to consumers", which is funded by the OP " Administrative Capacity ", co funded by the European Union through the European Social Fund. All responsibility for the content of the site rests with the Municipality of Kozloduy and under no circumstances can be considered that this site reflects the official opinion of the European Union and the Managing Authority.