Upcoming events

No events

Photos of Kozloduy

No valid database connection Got error 28 from storage engine SQL=SELECT p.id AS id, p.catid, p.imgthumbname, p.imgfilename, p.imgtitle, p.imgtext, p.imgdate as imgdate, c.cid AS ccid, c.catpath AS catpath FROM jos_joomgallery AS p LEFT JOIN jos_joomgallery_catg AS c ON c.cid = p.catid WHERE c.published = 1 AND c.access <= 0 AND p.published = 1 AND p.approved = 1 AND p.catid IN (1) AND c.hidden = 0 AND c.in_hidden = 0 AND p.hidden = 0 ORDER BY rand() LIMIT 0, 1
There are no images available in the gallery.

Last commented topics

No valid database connection Got error 28 from storage engine SQL=SELECT c.id AS id, c.title AS title, c.sectionid, CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) THEN CONCAT_WS(":", c.id, c.alias) ELSE c.id END as slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(ct.alias) THEN CONCAT_WS(":", ct.id, ct.alias) ELSE ct.id END as catslug , COUNT(cc.id) AS comments, MAX(cc.date) AS commentdate FROM jos_content AS c LEFT JOIN jos_jcomments AS cc ON c.id = cc.object_id LEFT JOIN jos_categories AS ct ON ct.id = c.catid WHERE c.state = 1 AND c.access <= '0' AND (c.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR c.publish_up <= '2017-11-18 02:45:38') AND (c.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR c.publish_down >= '2017-11-18 02:45:38') AND cc.published = 1 AND cc.object_group = 'com_content' GROUP BY c.id, c.title, c.sectionid, slug, catslug ORDER BY commentdate DESC LIMIT 5
Got error 28 from storage engine SQL=SELECT c.id AS id, c.title AS title, c.sectionid, CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) THEN CONCAT_WS(":", c.id, c.alias) ELSE c.id END as slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(ct.alias) THEN CONCAT_WS(":", ct.id, ct.alias) ELSE ct.id END as catslug , COUNT(cc.id) AS comments, MAX(cc.date) AS commentdate FROM jos_content AS c LEFT JOIN jos_jcomments AS cc ON c.id = cc.object_id LEFT JOIN jos_categories AS ct ON ct.id = c.catid WHERE c.state = 1 AND c.access <= '0' AND (c.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR c.publish_up <= '2017-11-18 02:45:38') AND (c.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR c.publish_down >= '2017-11-18 02:45:38') AND cc.published = 1 AND cc.object_group = 'com_content' GROUP BY c.id, c.title, c.sectionid, slug, catslug ORDER BY commentdate DESC LIMIT 5
Banner
Banner
No valid database connection Got error 28 from storage engine SQL=SELECT *, RAND() AS ordering FROM jos_banner WHERE showBanner = 1 AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal) AND cid = 15 ORDER BY sticky DESC, ordering LIMIT 0, 1
Banner
No valid database connection Got error 28 from storage engine SQL=SELECT *, RAND() AS ordering FROM jos_banner WHERE showBanner = 1 AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal) AND cid = 23 ORDER BY sticky DESC, ordering LIMIT 0, 1
Banner
No valid database connection Got error 28 from storage engine SQL=SELECT *, RAND() AS ordering FROM jos_banner WHERE showBanner = 1 AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal) AND cid = 6 ORDER BY sticky DESC, ordering LIMIT 0, 1
No valid database connection Got error 28 from storage engine SQL=SELECT *, RAND() AS ordering FROM jos_banner WHERE showBanner = 1 AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal) AND cid = 8 ORDER BY sticky DESC, ordering LIMIT 0, 1
No valid database connection Got error 28 from storage engine SQL=SELECT *, RAND() AS ordering FROM jos_banner WHERE showBanner = 1 AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal) AND cid = 12 AND catid = 40 ORDER BY sticky DESC, ordering LIMIT 0, 1
Banner
No valid database connection Got error 28 from storage engine SQL=SELECT *, RAND() AS ordering FROM jos_banner WHERE showBanner = 1 AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal) AND cid = 13 AND catid = 40 ORDER BY sticky DESC, ordering LIMIT 0, 1

Calendar

Last month November 2017 Next month
M T W T F S S
week 44 1 2 3 4 5
week 45 6 7 8 9 10 11 12
week 46 13 14 15 16 17 18 19
week 47 20 21 22 23 24 25 26
week 48 27 28 29 30
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
SEO services
Вие се намирате в: Home

Община Козлодуй набира членове за сформиране на доброволно формирование

There are no translations available.Община Козлодуй набира членове за сформиране на доброволно формирование ...
Monday, 22 February 2016 14:25

МБАЛ ”Св. Иван Рилски” ЕООД – Козлодуй обявява конкурс за следните длъжности: 1. Началник отделение "ОАИЛ"; 2. Началник отделение "Вътрешни болести"

There are no translations available.  О Б Я В АМБАЛ ”Св. Иван Рилски” ЕООД – КОЗЛОДУЙ В изпълнение на Заповед №204/12.10.17г. на Управителя на основание чл. 90 от КТ във връзка с чл.68, ал.7 от Закона за лечебните заведения, обявява конкурс за следните длъжности: І. Конку...
Thursday, 19 October 2017 07:35

Офис за военен отчет в община Козлодуй информира за обявени конкурси за приемане на военна служба в НВУ "Васил Левски"

There are no translations available.  ОБЯВАОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - КОЗЛОДУЙ ИНФОРМИРА Обявени са конкурси за приемане на военна служба вНационалния военен университет „Васил Левски”както следва: - 4 длъжности за войници, документи се приемат до 24 ноември 2017 вк...
Thursday, 26 October 2017 13:07

Офис за военен отчет в община Козлодуй информира за обявени конкурси за приемане на военна служба в: СКС - 1 длъжност за сержант; СКИС - 4 длъжности за офицери;

There are no translations available.  ОБЯВАОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - КОЗЛОДУЙ ИНФОРМИРА Обявени са следните конкурси за приемане на военна служба в: - СКС - 1 длъжност за сержант;     - СКИС - 4 длъжности за офицери; Документи се приемат до: за СКС...
Tuesday, 07 November 2017 14:08

Офис за военен отчет в община Козлодуй информира за обявени конкурси за приемане на военна служба в: ВВС - 1 длъжност за офицер и 2 длъжности за сержанти; БСС - 5 длъжности за войници;

There are no translations available.  ОБЯВАОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - КОЗЛОДУЙ ИНФОРМИРА Обявени са следните конкурси за приемане на военна служба в: - ВВС - 1 длъжност за офицер и2 длъжности за сержанти;- БСС - 5 длъжности за войници; Документи се приемат до:...
Monday, 13 November 2017 14:39
Фотогалерия
No valid database connection Got error 28 from storage engine SQL=SELECT p.id AS id, p.catid, p.imgthumbname, p.imgfilename, p.imgtitle, p.imgtext, p.imgdate as imgdate, c.cid AS ccid, c.catpath AS catpath FROM jos_joomgallery AS p LEFT JOIN jos_joomgallery_catg AS c ON c.cid = p.catid WHERE c.published = 1 AND c.access <= 0 AND p.published = 1 AND p.approved = 1 AND p.catid IN (1) AND c.hidden = 0 AND c.in_hidden = 0 AND p.hidden = 0 ORDER BY rand() LIMIT 0, 1
There are no images available in the gallery.
Сайтът е обновен на
17-11-2017 09:37

Търгове и конкурси

Община Козлодуй набира членове за сформиране на доброволно формирование

There are no translations available.Община Козлодуй набира членове за сформиране на доброволно формирование ...
Monday, 22 February 2016 14:25

МБАЛ ”Св. Иван Рилски” ЕООД – Козлодуй обявява конкурс за следните длъжности: 1. Началник отделение "ОАИЛ"; 2. Началник отделение "Вътрешни болести"

There are no translations available.  О Б Я В АМБАЛ ”Св. Иван Рилски” ЕООД – КОЗЛОДУЙ В изпълнение на Заповед №204/12.10.17г. на Управителя на основание чл. 90 от КТ във връзка с чл.68, ал.7 от Закона за лечебните заведения, обявява конкурс за следните длъжности: І. Конку...
Thursday, 19 October 2017 07:35

Офис за военен отчет в община Козлодуй информира за обявени конкурси за приемане на военна служба в НВУ "Васил Левски"

There are no translations available.  ОБЯВАОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - КОЗЛОДУЙ ИНФОРМИРА Обявени са конкурси за приемане на военна служба вНационалния военен университет „Васил Левски”както следва: - 4 длъжности за войници, документи се приемат до 24 ноември 2017 вк...
Thursday, 26 October 2017 13:07

Офис за военен отчет в община Козлодуй информира за обявени конкурси за приемане на военна служба в: СКС - 1 длъжност за сержант; СКИС - 4 длъжности за офицери;

There are no translations available.  ОБЯВАОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - КОЗЛОДУЙ ИНФОРМИРА Обявени са следните конкурси за приемане на военна служба в: - СКС - 1 длъжност за сержант;     - СКИС - 4 длъжности за офицери; Документи се приемат до: за СКС...
Tuesday, 07 November 2017 14:08

Офис за военен отчет в община Козлодуй информира за обявени конкурси за приемане на военна служба в: ВВС - 1 длъжност за офицер и 2 длъжности за сержанти; БСС - 5 длъжности за войници;

There are no translations available.  ОБЯВАОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - КОЗЛОДУЙ ИНФОРМИРА Обявени са следните конкурси за приемане на военна служба в: - ВВС - 1 длъжност за офицер и2 длъжности за сержанти;- БСС - 5 длъжности за войници; Документи се приемат до:...
Monday, 13 November 2017 14:39
Фотогалерия
No valid database connection Got error 28 from storage engine SQL=SELECT p.id AS id, p.catid, p.imgthumbname, p.imgfilename, p.imgtitle, p.imgtext, p.imgdate as imgdate, c.cid AS ccid, c.catpath AS catpath FROM jos_joomgallery AS p LEFT JOIN jos_joomgallery_catg AS c ON c.cid = p.catid WHERE c.published = 1 AND c.access <= 0 AND p.published = 1 AND p.approved = 1 AND p.catid IN (1) AND c.hidden = 0 AND c.in_hidden = 0 AND p.hidden = 0 ORDER BY rand() LIMIT 0, 1
There are no images available in the gallery.
Сайтът е обновен на
17-11-2017 09:37
 

Kozloduy Municipality accepts documents signed with electronic signature on e-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

  

thumb_PC150047 В търсене на възможности за реализиране на идеята за спасението на НМП „Радецки”, момичетата от Клуб „Да съхраним българското”в СОУ „Христо Ботев”, Козлодуй       стигнаха до министър-председателя г-н Бойко Борисов, който е обещал 200000 лв. и пълно съдействие за извършване на технически преглед и ремонт, така че „Радецки” отново да плава и радва децата на България.

 


 

 


thumb_5158 Д-р Ончев, гастроентеролог в МБАЛ "Св. Иван Рилски", Козлодуй, помогнал на стотици пациенти, сам се нуждае от животоспасяващо лечение на тежко онкологично заболяване.

 Всички, които имат желание и възможности да  окажат финансова помощ на д-р Ончев, могат да го направят в Дарителската сметка, разкрита в ОББ АД.

IBAN: BG 64 UBBS 8002 1053 5541 30

BIC:   UBBS BGSF

 


 

 

  Online services
Issuing of certificate of current address
Issuing of certificate of family status
Issuing of birth certificate - duplicate
Providing a copy of a document, containing public or non-public municipal information on hard-copy or magnetic media with or without certification
Categorization of dining and entertainment sites

How to claim administrative services at the transaction level in Kozloduy Municipality?

Fill in the questionnaire of Kozloduy Municipality to state your opinion on the level of the provided service

 


Situated in northwest Bulgaria, the Danubian plain, on the bank of the river Danube, Kozloduy Municipality includes a town – Kozloduy and four villages – Harlets, Glozhene, Butan and Kriva bara. The area has traditions in the power production and agriculture. It has good infrastructure and communications, highly qualified workers.

Rich historical past, a favourable geographic location, clean environment and dynamic present, local government with an innovative approach to a policy for economic development of the municipality – this is Kozloduy Municipality, developing according to European criteria.
 
Joomla SEF URLs by Artio

This site was created within the project "Municipality Kozloduy - effective, efficient and transparent municipal administration in service to consumers", which is funded by the OP " Administrative Capacity ", co funded by the European Union through the European Social Fund. All responsibility for the content of the site rests with the Municipality of Kozloduy and under no circumstances can be considered that this site reflects the official opinion of the European Union and the Managing Authority.