последни новини

Заедно на 22-ри септември

Продължава... 

Пъстър и богат Фестивал на занаятите проведе Община Козлодуй

Продължава... 

Свободни работни места към 14.09.2017г. - Дирекция "Бюро по труда"

 

График за движение на градския транспорт

Продължава... 

Заповед №607/13.09.2017г. за изземване на общински имот

 

Пресичай безопасно с Боби и Кели

Продължава... 

Да изчистим България заедно на 16 септември

Продължава... 

Първо издание на Фестивал на занаятите в Козлодуй

Продължава... 

Анкета

Участвате ли в благотворителни инициативи?
Резултати

Предстоящи събития

Не са налични събития

Снимки от Козлодуй

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Съобщения ОбС

Календар

 Последен месец Септември 2017  Следващ месец
П В С Ч П С Н
week 35 1 2 3
week 36 4 5 6 7 8 9 10
week 37 11 12 13 14 15 16 17
week 38 18 19 20 21 22 23 24
week 39 25 26 27 28 29 30
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
SEO services
Вие се намирате в: Начало Контакти

За контакти с нас

Важни телефонни номера

 Телефон - (0973)85 800 

 Факс - (0973)80 183  

 Денонощен тел (дежурен):
(0973)80 784

 e-mail - Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, за да го видите, трябва да ползвате Джава Скрипт

 Адрес: гр. Козлодуй
             ул.”Христо Ботев” № 13

Име Длъжност E-mail Телефон
Ръководен екип
Маринела Георгиева Николова Кмет на община   85 800
Юрик Николов Мартинов Зам. кмет на община   85 802
  Зам. кмет на община    
Ивалина Славчева Банова Секретар на община   85 811

I ДЛЪЖНОСТИ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ

НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА

Атанас Йорданов Йорданов Главен архитект   85 821
  Ръководител на звено за вътрешния одит   85 847
  Вътрешен одитор    
Михаела Валентинова Христова Финансов контрольор   85 805 
Виолета Петрова Илиева Служител по сигурност на информацията и "ОМП"   85 840
Отдел "Секретариат на общински съвет"
Наталия Стойчева Предова - Василева Началник на отдел    85 804
Ивелина Александрова Барболова Юрисконсулт    85 847
Румен Михайлов Горинов

Главен специалист "Логистика"

   
  Главен специалист  „Дейност на ПК и контрол върху изпълнение решенията на ОбС”   85 804
II. ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
Дирекция "Финансово-стопански дейности"
Галина Христова Кузманова Директор на дирекция   85 816
Лилия Василева Димитрова Главен експерт "Бюджет и финанси"   85 864
Хелия Стоянова Кузова Младши експерт "Финанси на социалните дейности"    85 805 
Мариана Апостолова Колева Главен експерт "Финанси на образованието"   85 862
Нели Асенова Джугова Главен експерт "Общински приходи и ДДС"   85 805
Венера Драганова Ангелова Младши експерт "Контрол приходи"   85 836
Галина Станиславова Атанасова Младши експерт "Труд и работна заплата"   85 855
Ивелина Тошкова Драгомирова  Младши експерт "Изпълнение на общинския бюджет"   85 864
Пенка Тодорова Гучева Главен специалист -отчитане на приходи и разходи   85 809
Невена Трайчова Русева Главен специалист - отчитане на разходи   85 838
Албена Пламенова Асенова Главен специалист "Отчитане на приходи и разходи"   85 809
Спасена Тодорова Димитрова Старши счетоводител "Образование"   85 862
Красимира Михайлова Александрова Старши счетоводител "Социални дейности"   85 842
Евелина Димитрова Цветанова Старши счетоводител "Социални дейности"   85 842
Каролина Николаева Костова Старши специалист домакин - снабдител   85 852
Павлина Светозарова Нетова Старши счетоводител  
Дирекция "Правно, нормативно, административно и информационно обслужване"
Валентина Райчева Петрова Директор на дирекция   85 863
Десислава Иванова Сандулова Главен експерт "Системен администратор"   85 832 
  Младши експерт "Компютърни системи"   85 851 
Галина Стефанова Младенова Главен експерт "КАО"   85 837
Петя Пламенова Иванова-Николова Главен юрисконсулт   85 823
Марина Дянкова Славчева Младши експерт "Човешки ресурси"   85 858 
Марияна Боянова Йорданова Младши експерт „Ефективност на труда”   85 858
Галина Иванова Маринова Главен специалист "Човешки ресурси"   85 858
Емилия Петрова Иванова Главен специалист "ЕСГРАОН"   85 845
Елена Венциславова Иванова Главен специалист "АПОН и гражданска регистрация"   85 845
Маруся Миладинова Мановска Главен специалист "Деловодител и завеждащ общински архив"   85 837
III. СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция "Устройство на територията, строителство, общинска собственост и икономически дейности"
Людмил Павлов Ангелов Директор на дирекция   85 828
Десислав Петров Димитров Главен експерт "Екология и опазване на околната среда"   85 841
Александър Петков Кръстев Главен експерт "Местно икономическо развитие"   85 820
Таня Петрова Дупаринова Главен експерт "Общински земи и поземлени отношения"   85 820
Десислава Гълъбова Кирилова-Кучева Главен експерт "Контрол на приходите от общинска собственост"   85 825
Красимира Илиева Гончева Главен експерт "Контрол по комунални дейности"   85 841
  Младши експерт "Разпореждане и управление на общинската собственост"   85 825
Цветелина Ивайлова Гаврилова Младши експерт "Контрол по търговски фирми и пазари"   85 830
Мариета Иванова Исакова Главен специалист "Вертикално планиране, подземна инфраструктура и контрол по строителството"   85 824
Лазарина Петрова Тошева Главен специалист "Контрол по строителството"   85 814
  Главен специалист "Строителство на В и К инфраструктура"   85 824
  Главен специалист "Строителство и ремонт на транспортна инфраструктура, високо и ниско строителство"   85 827
Петя Венкова Гечева Главен специалист "Устройствено планиране, кадастър, регулация"   85 814
ДИРЕКЦИЯ "Национални програми, международни проекти и обществени поръчки"
Ирена Гълъбова Кирилова-Попова Директор на дирекция   85 865
Лили Емилова Виделова Главен експерт "Международни програми и проекти"   85 819
Елена Цветанова Трифонова Главен експерт "Оперативни програми"   85 819
Цветанка Цветанова Трайкова Главен експерт "Обществени поръчки"   85 854
Ева Стоянова Стойкова Главен експерт "Обществени поръчки"   85 812
Мария Милчева Коцева-Иванова Главен експерт "Обществени поръчки"   85 854
Цветанка Илиянова Петрова Главен експерт „Обществени поръчки”   85 854 
Диана Розенова Николова Главен експерт "Оперативни програми и проекти"   85 812
ДИРЕКЦИЯ "Хуманитарни дейности"
Лиляна Георгиева Рашкова Директор на дирекция   85 861
Отдел „Образование, социални дейности и младежки политики”
Лидия Любенова Петрова Началник на отдел   85 844 
Наталия Методиева Славчева  Главен експерт "Образование"   85 846 
Йоана Ангелова Трифонова Главен експерт „Социални услуги, здравеопазване и интеграция”  

80 054
85 844

Десислава Георгиева Василовска Секретар на местната комисия за БППМН   85 843
Ирина Росенова Николчева Главен специалист "Образование"   80 640

85 846

Виолета Зариева Маркова Главен специалист "Младежки дейности и детски политики"   85 846

80 640

Отдел „Култура, спорт и публични прояви”
Величка Христоскова Нейчева-Бошнякова  Началник на отдел   85 844 
Елеонора Данаилова Йорданова Главен експерт "Култура"   85 844
Анелия Чавдарова Трифонова  Младши експерт "Спорт и туризъм "   85 846
Денислава Денчева Цветкова Старши експерт "Протокол"   85 800
Михаела Робертинова Петрова Главен специалист "Реклама и маркетинг"   85 848
  Младши експерт „Връзки с обществеността”   85 848
Дирекция "Местни данъци и такси"
Цветелина Христова Маринова Директор на дирекция   80 351
Анита Здравкова Маринова Главен експерт "Местни данъци и такси"   80 196
Елеонора Красимирова Христова Младши експерт "Публични вземания"   80 063
Галя Цветанова Николова Младши експерт "Местни данъци и такси"   80 063
Теменужка Борисова Кузманова Главен специалист "Общински приходи"   80 196
Соня Ангелова Василева Главен специалист "Общински приходи"   80 063
Теодора Валериева Пепелярска

Главен специалист "Общински приходи"

  80 196
ПМС № 66
Лидия Тихомирова Тодорова Деловодител по архива на ликвидирани учреждения, координатор и касиер Временна заетост   80 073
Мария Огнянова Атанасова Специалист “Информационно обслужване на граждани"   85 846
Мариела Хицова Тошевска Главен специалист "Местни данъци и такси пазари"   80 196 
Деница Кирилова Петрова Специалист "Административно обслужване"   85 833
Йорданка Бориславова Вачева Главен специалист "Общинска собственост"   85 849
Дейности "Обредни домове и зали"
Валерия Ангелова Ликуриева Специалист "Обрeдни дейности"   85 831
Антоанета Цветанова Николова Специалист "Обрeдни дейности  и гражданско състояние"   85 834
Николинка Анатолиева Цветкова Специалист "Обредни дейности и гражданско състояние"   85 835
Дейност "Отбранително-мобилизационна подготовка"
Виргиния Емилиянова Ангелова Оперативен дежурен   80 784; 85 817
Йордан Маринов Савов Оперативен дежурен   80 784; 85 817
Иво Иванов Сиреняров Оперативен дежурен   80 784; 85 817
Ангел Димитров Кръстев Оперативен дежурен   80 784; 85 817
Любомира Бойкова Зулямска Оперативен дежурен   80 784; 85 817
Сашка Ваньова Иванова Изпълнител по поддръжка на пункт за управление   80 784; 85 817
Красимир Людмилов Тошков Изпълнител по поддръжка на пункт за управление   85 817
Изпълнители по спазване на обществения ред
Светлин Александров Митков Изпълнител по спазване на обществен ред   85 818
Тодор Маринов Стайков Изпълнител по спазване на обществен ред   85 818
Валери Христов Върганов Изпълнител по спазване на обществен ред   85 818
Стати Стойков Статев Изпълнител по спазване на обществен ред   85 818
Офис за военен отчет
Андрей Петров Стоянов
Старши експерт   80 760

 

# Позиция Име Телефон
1 - - -

Joomla SEF URLs by Artio
Този сайт е създаден в рамките на проект "Община Козлодуй - ефективна, ефикасна и прозрачна общинска администрация в услуга на потребителите", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Козлодуй и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.