Анкета

Участвате ли в благотворителни инициативи?
Резултати

Предстоящи събития

Не са налични събития

Снимки от Козлодуй

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Съобщения ОбС

Календар

 Последен месец Септември 2017  Следващ месец
П В С Ч П С Н
week 35 1 2 3
week 36 4 5 6 7 8 9 10
week 37 11 12 13 14 15 16 17
week 38 18 19 20 21 22 23 24
week 39 25 26 27 28 29 30
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
SEO services
Вие се намирате в: Начало Общински бюджет

Бюджет 2017

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 

pdfРешение №322 от 05.09.2017г. на Общински съвет Козлодуй за приемане на Отчета за текущо изпълнение на бюджета за периода 01.01.2017г. - 30.06.2017г.

pdfРешение №321 от 05.09.2017г. на Общински съвет Козлодуй за приемане на Отчета за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2016г. - 31.12.2016г.

Публикувано на: 08.09.2017г.


pdfПублично обсъждане на Годишния отчет за изпълнение на Бюджета на Община Козлодуй за периода 01.01.2016 - 31.12.2016г.

pdfДокладна записка относно: Представяне на отчета за текущо изпълнение на бюджета на Община Козлодуй за периода 01.01.2016г. до 31.12.2016г.


 xlsОтчет за изпълнение на бюджета на обшина Козлодуй за периода 01.01.2017г. до 30.06.2017г.

pdfДокладна записка относно представяне на отчета за текущотоизпълнение на бюджета на община Козлодуй за периода 01.01.2017г. до 30.06.2017г.

Публикувано на: 28.07.2017г.


 Одит на Сметна палата на годишен финансов отчет към 31.12.2016г. на община Козлодуй:

pdfОдитно становище за заверка на годишния финансов отчет

pdfОдитен доклад на Сметна палата за 2016г.

pdfБаланс към 31.12.2016г.

pdfСборен отчет за касовото изпълнение

pdfОтчет за приходите и разходите

pdfОбяснителна записка по годишния баланс за 2016г. на община Козлодуй

Публикувано на: 07.07.2017г.


 xlsОтчет за изпълнение на бюджета на община Козлодуй за 1-во тримесечие на 2017г.

Публикувано на: 30.05.2017г.


pdfБюджет на община Козлодуй за 2017г.

Публикувано на: 13.02.2017г.

pdfРешение №244 от 31.01.2017г. на Общински съвет Козлодуй за приемане на Бюджета на община Козлодуй за 2017г.


 

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 28 от Наредба № 17 на Общински съвет Козлодуй за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне,приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Козлодуй

Кметът на община Козлодуй

О Б Я В Я В А

Публично обсъждане на проекта на бюджет на Община Козлодуй за 2017 година.
Обсъждането ще се състои на 05 януари 2017 г. (четвъртък) от 17 до 18 часа в заседателната зала на община Козлодуй, намираща се на ул.”Христо Ботев” №13, при следния дневен ред
1. Представяне на проекта за бюджет на община Козлодуй за 2017 г.
2. Обсъждане на проекта за бюджет с представителите на местната общност.


 

pdfПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ ЗА 2017г.

Joomla SEF URLs by Artio
Този сайт е създаден в рамките на проект "Община Козлодуй - ефективна, ефикасна и прозрачна общинска администрация в услуга на потребителите", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Козлодуй и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.