Анкета

Участвате ли в благотворителни инициативи?
Резултати

Предстоящи събития

Не са налични събития

Снимки от Козлодуй

No valid database connection Got error 28 from storage engine SQL=SELECT p.id AS id, p.catid, p.imgthumbname, p.imgfilename, p.imgtitle, p.imgtext, p.imgdate as imgdate, c.cid AS ccid, c.catpath AS catpath FROM jos_joomgallery AS p LEFT JOIN jos_joomgallery_catg AS c ON c.cid = p.catid WHERE c.published = 1 AND c.access <= 0 AND p.published = 1 AND p.approved = 1 AND p.catid IN (13,12) AND c.hidden = 0 AND c.in_hidden = 0 AND p.hidden = 0 ORDER BY rand() LIMIT 0, 1
There are no images available in the gallery.

Последно коментирани теми

No valid database connection Got error 28 from storage engine SQL=SELECT c.id AS id, c.title AS title, c.sectionid, CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) THEN CONCAT_WS(":", c.id, c.alias) ELSE c.id END as slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(ct.alias) THEN CONCAT_WS(":", ct.id, ct.alias) ELSE ct.id END as catslug , COUNT(cc.id) AS comments, MAX(cc.date) AS commentdate FROM jos_content AS c LEFT JOIN jos_jcomments AS cc ON c.id = cc.object_id LEFT JOIN jos_categories AS ct ON ct.id = c.catid WHERE c.state = 1 AND c.access <= '0' AND (c.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR c.publish_up <= '2017-11-18 02:43:15') AND (c.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR c.publish_down >= '2017-11-18 02:43:15') AND cc.published = 1 AND cc.object_group = 'com_content' GROUP BY c.id, c.title, c.sectionid, slug, catslug ORDER BY commentdate DESC LIMIT 5
Got error 28 from storage engine SQL=SELECT c.id AS id, c.title AS title, c.sectionid, CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) THEN CONCAT_WS(":", c.id, c.alias) ELSE c.id END as slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(ct.alias) THEN CONCAT_WS(":", ct.id, ct.alias) ELSE ct.id END as catslug , COUNT(cc.id) AS comments, MAX(cc.date) AS commentdate FROM jos_content AS c LEFT JOIN jos_jcomments AS cc ON c.id = cc.object_id LEFT JOIN jos_categories AS ct ON ct.id = c.catid WHERE c.state = 1 AND c.access <= '0' AND (c.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR c.publish_up <= '2017-11-18 02:43:15') AND (c.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR c.publish_down >= '2017-11-18 02:43:15') AND cc.published = 1 AND cc.object_group = 'com_content' GROUP BY c.id, c.title, c.sectionid, slug, catslug ORDER BY commentdate DESC LIMIT 5
Банер
Банер
No valid database connection Got error 28 from storage engine SQL=SELECT *, RAND() AS ordering FROM jos_banner WHERE showBanner = 1 AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal) AND cid = 15 ORDER BY sticky DESC, ordering LIMIT 0, 1
Банер
No valid database connection Got error 28 from storage engine SQL=SELECT *, RAND() AS ordering FROM jos_banner WHERE showBanner = 1 AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal) AND cid = 23 ORDER BY sticky DESC, ordering LIMIT 0, 1
Банер
No valid database connection Got error 28 from storage engine SQL=SELECT *, RAND() AS ordering FROM jos_banner WHERE showBanner = 1 AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal) AND cid = 6 ORDER BY sticky DESC, ordering LIMIT 0, 1
No valid database connection Got error 28 from storage engine SQL=SELECT *, RAND() AS ordering FROM jos_banner WHERE showBanner = 1 AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal) AND cid = 8 ORDER BY sticky DESC, ordering LIMIT 0, 1
No valid database connection Got error 28 from storage engine SQL=SELECT *, RAND() AS ordering FROM jos_banner WHERE showBanner = 1 AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal) AND cid = 12 AND catid = 40 ORDER BY sticky DESC, ordering LIMIT 0, 1
Банер
No valid database connection Got error 28 from storage engine SQL=SELECT *, RAND() AS ordering FROM jos_banner WHERE showBanner = 1 AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal) AND cid = 13 AND catid = 40 ORDER BY sticky DESC, ordering LIMIT 0, 1

Календар

 Последен месец Ноември 2017  Следващ месец
П В С Ч П С Н
week 44 1 2 3 4 5
week 45 6 7 8 9 10 11 12
week 46 13 14 15 16 17 18 19
week 47 20 21 22 23 24 25 26
week 48 27 28 29 30
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
SEO services
Вие се намирате в: Начало Общинска администрация Анкетна карта
Анкетна карта за клиенти и заинтересовани страни
Уважаеми дами и господа,

с настоящата анкета бихме искали да съберем информация и да получим Вашето мнение за вида и качеството на предлаганите от Общината услуги.

Чрез нея ще се информираме за Вашата удовлетвореност от предлаганите услуги.

1. Вашият статут?
2. Кои от предлаганите услуги сте ползвали?
3. Как оценявате качеството на услугите?
 
4. Какво е Вашето мнение за цените на услугите на общинска администрация – гр.Козлодуй?
5. Какво е Вашето мнение за сроковете за извършване на услугите?
6. Как се информирахте за предлаганите услуги?
7. Какво предлагате да се подобри в предлагането на услугите ?
Брой символи между 0 и 1000
В каква насока да бъдат усъвършенствани (цени, срокове, обслужване, други)?

/всяка нова инициатива или предложение от значение за услугата ще бъде разглеждано приоритетно/

8. Какви други услуги, освен предлаганите до момента бихте искали да Ви бъдат предоставяни?
Брой символи между 0 и 1000
9. Какви други интегрирани услуги, освен предлаганите до момента бихте искали да бъдат реализирани по електронен път?
Брой символи между 0 и 1000
10. Вашето име
Брой символи между 0 и 100
Попълването на полето не е задължително
11. Наименование на Юридическото лице
Брой символи между 0 и 100
Попълването на полето не е задължително
12. Адрес
Брой символи между 0 и 100
Попълването на полето не е задължително
13. Email
Моля оставете валиден email, на който ще получите копие от попълнената анкета.
Колко е 5 + 5?
Напишете с букви на кирилица.
СПАМ Проверка
Joomla SEF URLs by Artio
Този сайт е създаден в рамките на проект "Община Козлодуй - ефективна, ефикасна и прозрачна общинска администрация в услуга на потребителите", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Козлодуй и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.