последни новини

Проект „И аз имам семейство”, Община Козлодуй

Продължава... 

Общински културен, спортен и младежки календар м. Април 2015

Продължава... 

Хляб, веселие и настроение на Благовещение

Продължава... 

Изложба на детски рисунки в ОДК-Козлодуй

Продължава... 

Съобщение във връзка с извършване на строително монтажни работи за обект: ”Канализация по ул. ”Георги Димитров” гр.Козлодуй”

Продължава... 

Златен медал за ВГ „Щуротреска” от ХІ Национален детско юношески конкурс за музикално изкуство „Орфеева дарба”

Продължава... 

Часът на Земята 2015

Продължава... 

На вниманието на земеделските производители

Продължава... 

Съобщения ОбС

Анкета

Получавате ли необходимата Ви информация от сайта на община Козлодуй?
Резултати

Календар

 Последен месец Март 2015  Следващ месец
П В С Ч П С Н
week 9 1
week 10 2 3 4 5 6 7 8
week 11 9 10 11 12 13 14 15
week 12 16 17 18 19 20 21 22
week 13 23 24 25 26 27 28 29
week 14 30 31
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
SEO services
Вие се намирате в: Начало

О Б Я В Л Е Н И Е за подбор на служител на длъжност "Трудотерапевт" към Дневен център за възрастни хора с увреждания, с. Хърлец.

Обявление за подбор на служител на длъжност "Трудотерапевт" към Дневен център за възрастни хора с увреждания, с. Хърлец.
Вторник, 24 Март 2015 10:59

Обявление за прием на документи за потребители и лични асистенти по Проект „Нови алтернативи”

Обявление за прием на документи за потребители и лични асистенти по Проект „Нови алтернативи”
Петък, 27 Март 2015 11:18

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността социален работник до събеседване за работа по Проект „И аз имам семейство”

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността социален работник до събеседване за работа по Проект „И аз имам семейство”
Петък, 27 Март 2015 14:17
Фотогалерия
Сайтът е обновен на
27-03-2015 14:20

Търгове и конкурси

Обявления по ЗУТ

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

От 05.03.2015 г. Община Козлодуй има възможността да приема искания за издаване и да връчва заверени копия от издадените от НАП „Удостоверениe за наличието или липсата на задължения” на физически лица.
Издадените документи имат силата на издадените от НАП оригинали.
Услугата е безплатна и се извършва в рамките на 7(седем) работни дни.
Предоставената на общината възможност позволява на гражданите да спестят пътуването до поделението на НАП Враца и посещението на фронт-офиса му.
Гражданите могат да подават своето „Искане за издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения”, на основание чл. 87, ал. 7 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), в стая № 118 (южното бунгало) при мл. експерт „Придобиване и стопанисване на общ. собственост” г-н Ангел К. Ангелов – тел. 0973/85849 и 0879 94 30 15.

pdfИскане за издаване на документ

pdfДоговор за възлагане на функции по чл. 10, ал.4 от Закона за Националната агенция за приходите

 


 

Община Козлодуй приема документи подписани с електронен подпис на имейл:

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 


 

pdf ХАРТА НА КЛИЕНТА И СТАНДАРТИ ЗА КАЧЕСТВО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ


  е-УСЛУГИ 
Издаване на удостоверение за настоящ адрес
Издаване на удостоверение за семейно положение
Издаване на удостоверение за раждане - дубликат
Предоставяне на копие от документ, съдържащ публична или непублична общинска информация на хартиен или магнитен носител със или без заверка
Категоризация на заведения за хранене и развлечения
Справки по Закона за Местни Данъци и Такси
Проверка на статус на заявена услуга

Как се заявяват административни услуги на ниво транзакция в Община Козлодуй?

Попълнете анкетната карта на община Козлодуй, за да изкажете Вашето мнение за нивото на предоставяното Ви обслужване.

 

Разположена в северозападна България, в Дунавската равнина, на брега на р. Дунав. Община Козлодуй включва един град - Козлодуй и четири села - Хърлец, Гложене, Бутан и Крива бара. Районът е с традиции в развитието на електропроизводство и селско стопанство. Разполага с добре изградена инфраструктура и комуникации, високо квалифицирана работна ръка.

Богато историческо минало, благоприятно географско разположение, с чиста околна среда и динамично настояще, местно управление с новаторски подход към политиката за икономическо развитие на общината - това е община Козлодуй, развиваща се по европейски критерии.


 
Joomla SEF URLs by Artio
Този сайт е създаден в рамките на проект "Община Козлодуй - ефективна, ефикасна и прозрачна общинска администрация в услуга на потребителите", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Козлодуй и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.