последни новини

ДОМЪТ НА ЕНЕРГЕТИКА ВИ КАНИ НА КИНО!

 

 

Седмица на детската книга  и изкуства за деца в Козлодуй

Продължава... 

 Заключителна пресконференция по проект „Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Козлодуй”

Продължава... 

Заповед №РД09-164 на Министъра на земеделието и храните

Продължава... 

ЧЕЗ - Планови прекъсвания - 14-16.04.2015г.

Продължава... 

Покана за заключителна пресконференция

Продължава... 

На вниманието на всички граждани - информация във връзка с предпазване от възникване на заболяването Туларемия

Продължава... 

ЧЕЗ - Планови прекъсвания - 30-31.03.2015г.

Продължава... 

Анкета

Получавате ли необходимата Ви информация от сайта на община Козлодуй?
Резултати

Календар

 Последен месец Април 2015  Следващ месец
П В С Ч П С Н
week 14 1 2 3 4 5
week 15 6 7 8 9 10 11 12
week 16 13 14 15 16 17 18 19
week 17 20 21 22 23 24 25 26
week 18 27 28 29 30
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
SEO services
Вие се намирате в: Начало

Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с физически увреждания (ЦНСТВХФУ), с. Гложене търси да назначи служител на длъжност „Медицинска сестра”

   О Б Я В Л Е Н И Е Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с физически увреждания (ЦНСТВХФУ), с. Гложене търси да назначи на длъжност „Медицинска сестра”, определена за заемане по трудово правоотношение служител на пълно работно време - 8 часа, или два...
Вторник, 14 Април 2015 08:47

Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ), с. Бутан търси да назначи служител на длъжност „Социален работник”

 Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ), с. Бутан търси да назначи служител на длъжност „Социален работник”
Сряда, 22 Април 2015 15:09
Фотогалерия
Сайтът е обновен на
23-04-2015 09:26

Търгове и конкурси

Обявления по ЗУТ


 С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

От 05.03.2015 г. Община Козлодуй има възможността да приема искания за издаване и да връчва заверени копия от издадените от НАП „Удостоверениe за наличието или липсата на задължения” на физически лица.
Издадените документи имат силата на издадените от НАП оригинали.
Услугата е безплатна и се извършва в рамките на 7(седем) работни дни.
Предоставената на общината възможност позволява на гражданите да спестят пътуването до поделението на НАП Враца и посещението на фронт-офиса му.
Гражданите могат да подават своето „Искане за издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения”, на основание чл. 87, ал. 7 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), в стая № 118 (южното бунгало) при мл. експерт „Придобиване и стопанисване на общ. собственост” г-н Ангел К. Ангелов – тел. 0973/85849 и 0879 94 30 15.

pdfИскане за издаване на документ

pdfДоговор за възлагане на функции по чл. 10, ал.4 от Закона за Националната агенция за приходите

 


 

Община Козлодуй приема документи подписани с електронен подпис на имейл:

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 


 

pdf ХАРТА НА КЛИЕНТА И СТАНДАРТИ ЗА КАЧЕСТВО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ


  е-УСЛУГИ 
Издаване на удостоверение за настоящ адрес
Издаване на удостоверение за семейно положение
Издаване на удостоверение за раждане - дубликат
Предоставяне на копие от документ, съдържащ публична или непублична общинска информация на хартиен или магнитен носител със или без заверка
Категоризация на заведения за хранене и развлечения
Справки по Закона за Местни Данъци и Такси
Проверка на статус на заявена услуга

Как се заявяват административни услуги на ниво транзакция в Община Козлодуй?

Попълнете анкетната карта на община Козлодуй, за да изкажете Вашето мнение за нивото на предоставяното Ви обслужване.

 

Разположена в северозападна България, в Дунавската равнина, на брега на р. Дунав. Община Козлодуй включва един град - Козлодуй и четири села - Хърлец, Гложене, Бутан и Крива бара. Районът е с традиции в развитието на електропроизводство и селско стопанство. Разполага с добре изградена инфраструктура и комуникации, високо квалифицирана работна ръка.

Богато историческо минало, благоприятно географско разположение, с чиста околна среда и динамично настояще, местно управление с новаторски подход към политиката за икономическо развитие на общината - това е община Козлодуй, развиваща се по европейски критерии.


 
Joomla SEF URLs by Artio
Този сайт е създаден в рамките на проект "Община Козлодуй - ефективна, ефикасна и прозрачна общинска администрация в услуга на потребителите", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Козлодуй и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.