последни новини

Уведомление за предстоящи дейности по улица „Ломска”, гр. Козлодуй

Продължава... 

Подкрепихме кампанията „Чети с мен”

Продължава... 

ЧЕЗ - Планови прекъсвания - 29.09-02.10.2014г.

Продължава... 

ЧЕЗ - Планови прекъсвания - 23-26.09.2014г.

Продължава... 

Решение на ОИК №234/19.09.2014, относно Избран за общински съветник следващият в листата кандидат на ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"

Продължава... 

Да подкрепим кампанията „Чети с мен”

Продължава... 

Дирекция "Бюро по труда" уведомява, че се приемат заявки за свободни работни места по схема „Младежка заетост”

Продължава... 

Излезе 32 брой на Информационен бюлетин на община Козлодуй

Продължава... 

Съобщения ОбС

Анкета

Получавате ли необходимата Ви информация от сайта на община Козлодуй?
Резултати

Календар

 Последен месец Октомври 2014  Следващ месец
П В С Ч П С Н
week 40 1 2 3 4 5
week 41 6 7 8 9 10 11 12
week 42 13 14 15 16 17 18 19
week 43 20 21 22 23 24 25 26
week 44 27 28 29 30 31
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
SEO services
Вие се намирате в: Начало

Дневен център за възрастни хора с увреждания (ДЦВХУ), с. Хърлец търси да назначи служител на длъжност „Социален работник”

    О Б Я В Л Е Н И Е Дневен център за възрастни хора с увреждания (ДЦВХУ), с. Хърлец търси да назначи служител на длъжност „Социален работник”, определена за заемане по трудово правоотношение Основна функция на длъжността : Извършва организаторска и методическа рабо...
Четвъртък, 25 Септември 2014 15:44

Oбщина Козлодуй ще осъществи подбор на социален работник, предоставящ услугата „Приемна грижа” в община Козлодуй

Oбщина Козлодуй ще осъществи подбор на социален работник, предоставящ услугата „Приемна грижа” в община Козлодуй
Петък, 26 Септември 2014 10:25

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ на терен, общинска собственост с площ 18 кв.м., находящ се в с. Гложене, II зона на кв.66, за монтаж на преместваем обект № 1 с предназначение: за търговска дейност

На основание Заповед № 372/24.09.2014г. на кмета на Община Козлодуй ОТКРИВАМ ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПО НАЕМ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ на терен, общинска собственост с площ 18 кв.м., находящ се в с. Гложене, II зона на кв.66, за монтаж на преместваем обект № 1 с предназ...
Петък, 26 Септември 2014 10:34

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ на терен, общинска собственост с площ 18 кв.м., находящ се в с. Гложене, I зона на кв.46, УПИ II за монтаж на преместваем обект № 1 с предназначение за търговска дейност

На основание Заповед № 371/24.09.2014г. на кмета на Община Козлодуй ОТКРИВАМ ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПО НАЕМ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ на терен, общинска собственост с площ 18 кв.м., находящ се в с. Гложене, I зона на кв.46, УПИ II за монтаж на преместваем обект № 1 с п...
Петък, 26 Септември 2014 10:38

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ на сграда - кошара, общинска собственост с площ 182 кв.м., находяща се в землището на с. Бутан, м. „Спорното”, имот № 557001с предназначение: стопански двор

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл. 62 от Наредба № 4/ОбС гр.Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй ОТКРИВАМ ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПО НАЕМ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ на сграда - кошара, общинска собст...
Петък, 26 Септември 2014 10:47

Защитено жилище за възрастни хора с умствена изостаналост и Защитено жилище за възрастни хора с психични разтройства (ЗЖВХУИ и ЗЖВХПР), с. Гложене търси да назначи служител на длъжност „Медицинска сестра”

      О Б Я В Л Е Н И Е Защитено жилище за възрастни хора с умствена изостаналост и Защитено жилище за възрастни хора с психични разтройства (ЗЖВХУИ и ЗЖВХПР), с. Гложене търси да назначи служител на длъжност „Медицинска сестра”, определена за заемане по трудово ...
Понеделник, 29 Септември 2014 14:42
Фотогалерия
Сайтът е обновен на
30-09-2014 12:48

Търгове и конкурси

Обявления по ЗУТ


  Община Бяла Слатина набира средства и материали за подпомагане на бедстващите хора, пострадали при наводнението.

МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ ДАРЕНИЯ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ПО СЛЕДНАТА БАНКОВА СМЕТКА:
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД – клон ВРАЦА
IBAN:BG84IABG74945002025403
BIC: IABGBGSF, гр. Враца, ул .”Истър” № 4
(За пострадалите от наводненията в община Бяла Слатина).
Пункт за събиране на дарения в помощ на пострадалите от наводненията е сформиран в сградата на Общинска администрация:
гр. Бяла Слатина – 3200, ул. „Климент Охридски” № 68.
За допълнителна информация може да звъните на телефони: 0915/882114 и 0915/82655
Предварително благодарим за съпричастността!

 


НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ ЗА ОБЩИНА МИЗИЯ:

 

IBAN BG90BUIB79985012134400    BIC BUIBBGSF


 

Община Козлодуй приема документи подписани с електронен подпис на имейл:

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 


 

pdf ХАРТА НА КЛИЕНТА И СТАНДАРТИ ЗА КАЧЕСТВО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ


  е-УСЛУГИ 
Издаване на удостоверение за настоящ адрес
Издаване на удостоверение за семейно положение
Издаване на удостоверение за раждане - дубликат
Предоставяне на копие от документ, съдържащ публична или непублична общинска информация на хартиен или магнитен носител със или без заверка
Категоризация на заведения за хранене и развлечения
Справки по Закона за Местни Данъци и Такси
Проверка на статус на заявена услуга

Как се заявяват административни услуги на ниво транзакция в Община Козлодуй?

Попълнете анкетната карта на община Козлодуй, за да изкажете Вашето мнение за нивото на предоставяното Ви обслужване.

 

Разположена в северозападна България, в Дунавската равнина, на брега на р. Дунав. Община Козлодуй включва един град - Козлодуй и четири села - Хърлец, Гложене, Бутан и Крива бара. Районът е с традиции в развитието на електропроизводство и селско стопанство. Разполага с добре изградена инфраструктура и комуникации, високо квалифицирана работна ръка.

Богато историческо минало, благоприятно географско разположение, с чиста околна среда и динамично настояще, местно управление с новаторски подход към политиката за икономическо развитие на общината - това е община Козлодуй, развиваща се по европейски критерии.


 
Joomla SEF URLs by Artio
Този сайт е създаден в рамките на проект "Община Козлодуй - ефективна, ефикасна и прозрачна общинска администрация в услуга на потребителите", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Козлодуй и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.