последни новини

Съобщение от Дирекция "Бюро по труда" относно онлайн заявки за свободни работни места

Продължава... 

ЧЕЗ - Планови прекъсвания - 24-28.11.2014г.

Продължава... 

ЧЕЗ - Подмяна на електромери - 26-27.11.2014г.

Продължава... 

ДБТ Козлодуй организира „Отворени врати за младежи”

Продължава... 

Публично обсъждане на проект за бюджет на община Козлодуй за 2015 година - 26.11.2014г.

Продължава... 

Съобщение от Дирекция “Бюро по труда” гр. Козлодуй-14.11.2014г.

Продължава... 

24 – 26 ноември 2014 г. - национално пълномащабно учение “Защита 2014

Продължава... 

Уведомление за спиране на движението по улица „Ломска”, гр. Козлодуй

Продължава... 

Съобщения ОбС

Анкета

Получавате ли необходимата Ви информация от сайта на община Козлодуй?
Резултати

Календар

 Последен месец Ноември 2014  Следващ месец
П В С Ч П С Н
week 44 1 2
week 45 3 4 5 6 7 8 9
week 46 10 11 12 13 14 15 16
week 47 17 18 19 20 21 22 23
week 48 24 25 26 27 28 29 30
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
SEO services
Вие се намирате в: Начало

Център за социална рехабилитация и интеграция с.Бутан търси да назначи служител на длъжност „Рехабилитатор”, определена за заемане по трудово правоотношение по чл. 67, ал. 1, т. 1

  О Б Я В Л Е Н И Е Център за социална рехабилитация и интеграция с.Бутан търси да назначи служител на длъжност „Рехабилитатор”, определена за заемане по трудово правоотношение по чл. 67, ал. 1, т. 1 Основна функция на длъжността : Осигурява изпълнението на критериите и с...
Четвъртък, 06 Ноември 2014 09:49

Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ), с. Бутан търси да назначи служител на длъжност „Социален работник”, определена за заемане по трудово правоотношение

  О Б Я В Л Е Н И Е Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ), с. Бутан търси да назначи служител на длъжност „Социален работник”, определена за заемане по трудово правоотношение Основна функция на длъжността : Извършва организаторска и методическа работа, свъ...
Четвъртък, 06 Ноември 2014 09:53

Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ), с. Бутан търси да назначи служител на длъжност „Логопед”, определена за заемане по трудово правоотношение

  О Б Я В Л Е Н И Е Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ), с. Бутан търси да назначи служител на длъжност „Логопед”, определена за заемане по трудово правоотношение Основна функция: Осъществяване на корекционно възпитателна работа с потребителите. Основни...
Четвъртък, 06 Ноември 2014 09:58

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ на недвижим имот, общинска собственост, представляващ помещение с площ 16 кв.м., част от сградата на централна автоспирка с.Хърлец, общ. Козлодуй, I-ва зона, предназначена за търговска дейност

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл. 62 от Наредба № 4/ОбС гр.Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй ОТКРИВАМ ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ на недвижим имот, общинска собств...
Сряда, 19 Ноември 2014 10:23

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ на терен, общинска собственост с площ 18 кв.м., находящ се в гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, I-ва Б зона на ж.к. 3, южно от бл.22, предназначен за монтаж на преместваем павилион за продажба на кафе, безалкохолни напитки и сладкарски...

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл. 62 от Наредба № 4/ОбС гр.Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй ОТКРИВАМ ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ на терен, общинска собственост с ...
Сряда, 19 Ноември 2014 10:24

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ на недвижим имот, общинска собственост, съставляващ помещение № 3 с площ 12 кв.м.,находящо се в сградата на ПТТС, ет.1, гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, I-ва А зона, предназначено за офис

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл. 62 от Наредба № 4/ОбС гр.Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй ОТКРИВАМ ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ на недвижим имот, общинска собств...
Сряда, 19 Ноември 2014 10:24
Фотогалерия
Сайтът е обновен на
21-11-2014 14:09

Търгове и конкурси

Обявления по ЗУТ

 


 

О Б Я В А

pdfОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

Необходими документи

Общински съвет, Козлодуй удължава срока за подаване на молби за избор на съдебни заседатели до 19 ноември 2014г. вкл. 


  Община Бяла Слатина набира средства и материали за подпомагане на бедстващите хора, пострадали при наводнението.

МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ ДАРЕНИЯ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ПО СЛЕДНАТА БАНКОВА СМЕТКА:
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД – клон ВРАЦА
IBAN:BG84IABG74945002025403
BIC: IABGBGSF, гр. Враца, ул .”Истър” № 4
(За пострадалите от наводненията в община Бяла Слатина).
Пункт за събиране на дарения в помощ на пострадалите от наводненията е сформиран в сградата на Общинска администрация:
гр. Бяла Слатина – 3200, ул. „Климент Охридски” № 68.
За допълнителна информация може да звъните на телефони: 0915/882114 и 0915/82655
Предварително благодарим за съпричастността!

 


НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ ЗА ОБЩИНА МИЗИЯ:

 

IBAN BG90BUIB79985012134400    BIC BUIBBGSF


 

Община Козлодуй приема документи подписани с електронен подпис на имейл:

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 


 

pdf ХАРТА НА КЛИЕНТА И СТАНДАРТИ ЗА КАЧЕСТВО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ


  е-УСЛУГИ 
Издаване на удостоверение за настоящ адрес
Издаване на удостоверение за семейно положение
Издаване на удостоверение за раждане - дубликат
Предоставяне на копие от документ, съдържащ публична или непублична общинска информация на хартиен или магнитен носител със или без заверка
Категоризация на заведения за хранене и развлечения
Справки по Закона за Местни Данъци и Такси
Проверка на статус на заявена услуга

Как се заявяват административни услуги на ниво транзакция в Община Козлодуй?

Попълнете анкетната карта на община Козлодуй, за да изкажете Вашето мнение за нивото на предоставяното Ви обслужване.

 

Разположена в северозападна България, в Дунавската равнина, на брега на р. Дунав. Община Козлодуй включва един град - Козлодуй и четири села - Хърлец, Гложене, Бутан и Крива бара. Районът е с традиции в развитието на електропроизводство и селско стопанство. Разполага с добре изградена инфраструктура и комуникации, високо квалифицирана работна ръка.

Богато историческо минало, благоприятно географско разположение, с чиста околна среда и динамично настояще, местно управление с новаторски подход към политиката за икономическо развитие на общината - това е община Козлодуй, развиваща се по европейски критерии.


 
Joomla SEF URLs by Artio
Този сайт е създаден в рамките на проект "Община Козлодуй - ефективна, ефикасна и прозрачна общинска администрация в услуга на потребителите", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Козлодуй и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.