Анкета

Участвате ли в благотворителни инициативи?
Резултати

Предстоящи събития

Не са налични събития

Снимки от Козлодуй

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Календар

 Последен месец Март 2017  Следващ месец
П В С Ч П С Н
week 9 1 2 3 4 5
week 10 6 7 8 9 10 11 12
week 11 13 14 15 16 17 18 19
week 12 20 21 22 23 24 25 26
week 13 27 28 29 30 31
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
SEO services
Вие се намирате в: Начало

Община Козлодуй набира членове за сформиране на доброволно формирование

Община Козлодуй набира членове за сформиране на доброволно формирование ...
Понеделник, 22 Февруари 2016 14:25

Защитено жилище за хора с умствена изостаналост и Защитено жилище за хора с психични разстройства (ЗЖХУИ И ЗЖХПР), с. Гложене търси да назначи служител на длъжност „Социален работник”

Защитено жилище за хора с умствена изостаналост и Защитено жилище за хора с психични разстройства (ЗЖХУИ И ЗЖХПР), с. Гложене търси да назначи служител на длъжност „Социален работник”
Сряда, 01 Март 2017 17:07

Офисът за водене на военен отчет в община Козлодуй информира за обявен конкурс за 32 длъжности за приемане на военна служба в Националната гвардейска част

  ОБЯВАОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - КОЗЛОДУЙ ИНФОРМИРА Обявен е конкурс за 32 длъжностиза приемане на военна служба вНационалната гвардейска част. Документи се приемат до05 май 2017г. включително. За информация и подаване на документи: Офис за военен отчет на община...
Четвъртък, 09 Март 2017 10:06

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за провеждане на конкурса за длъжност „Ръководител на звено за вътрешен одит”

  С П И С Ъ К ЗА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА за длъжност „Ръководител на звено за вътрешен одит” (наименование на длъжността)в административно звено: Общинска администрация Козлодуй (наименование на звеното) ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА КО...
Вторник, 21 Март 2017 09:58

Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост (ДПЛУИ), с. Бутан, търси да назначи един служител на длъжност „Медицинска сестра”

  О Б Я В Л Е Н И Е Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост (ДПЛУИ), с. Бутан, търси да назначи един служител на длъжност „Медицинска сестра”, определена за заемане по трудово правоотношение на пълно работно време – 8 часа, или двама служители на непълно работно вре...
Сряда, 22 Март 2017 16:01

Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост (ДПЛУИ) с. Бутан, търси да назначи служител на длъжност „Психолог”

  О Б Я В Л Е Н И Е Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост (ДПЛУИ) с. Бутан, търси да назначи служител на длъжност „Психолог”, определена за заемане по трудово правоотношение на непълно работно време – 4 часа, или за работа през определени дни от месеца – по чл.114...
Сряда, 22 Март 2017 16:04

ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ на помещение, общинска собственост, с площ 10 кв.м. всяка, находящи се в гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, ул. “Стефан Караджа”, блок СМК, ет. 1

  З А П О В Е Д № 236гр. Козлодуй 24.03.2017 г. На основание чл.44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 62 от Наредба № 4/ОбС гр.Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй и Р...
Петък, 24 Март 2017 13:46

ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ на съоръжения за търговска дейност – къщички от № 1 до № 5, общинска собственост, с площ 4 кв.м. всяка, находящи се в гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, I-ва А зона на площад “Христо Ботев”

  З А П О В Е Д № 237гр. Козлодуй 24.03.2017 г. На основание чл.44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 62 от Наредба № 4/ОбС гр.Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй. О...
Петък, 24 Март 2017 13:51
Фотогалерия
Сайтът е обновен на
29-03-2017 11:37

Търгове и конкурси

Обявления по ЗУТ

 

 


  

Община Козлодуй приема документи подписани с електронен подпис на имейл:

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 


 

pdf ХАРТА НА КЛИЕНТА И СТАНДАРТИ ЗА КАЧЕСТВО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ


  е-УСЛУГИ 
Издаване на удостоверение за настоящ адрес
Издаване на удостоверение за семейно положение
Издаване на удостоверение за раждане - дубликат
Предоставяне на копие от документ, съдържащ публична или непублична общинска информация на хартиен или магнитен носител със или без заверка
Категоризация на заведения за хранене и развлечения
Справки по Закона за Местни Данъци и Такси
Проверка на статус на заявена услуга

Как се заявяват административни услуги на ниво транзакция в Община Козлодуй?

Попълнете анкетната карта на община Козлодуй, за да изкажете Вашето мнение за нивото на предоставяното Ви обслужване.

 

Разположена в северозападна България, в Дунавската равнина, на брега на р. Дунав. Община Козлодуй включва един град - Козлодуй и четири села - Хърлец, Гложене, Бутан и Крива бара. Районът е с традиции в развитието на електропроизводство и селско стопанство. Разполага с добре изградена инфраструктура и комуникации, високо квалифицирана работна ръка.

Богато историческо минало, благоприятно географско разположение, с чиста околна среда и динамично настояще, местно управление с новаторски подход към политиката за икономическо развитие на общината - това е община Козлодуй, развиваща се по европейски критерии.


 
Joomla SEF URLs by Artio
Този сайт е създаден в рамките на проект "Община Козлодуй - ефективна, ефикасна и прозрачна общинска администрация в услуга на потребителите", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Козлодуй и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.