последни новини

Огън и заря за 1 декември в Козлодуй

Продължава... 

Съобщение относно "Националната програма за енергийна ефективност  на многофамилни жилищни сгради"

Продължава... 

Свободни работни места към 26.11.2015г. - Дирекция "Бюро по труда"

 

ЧЕЗ - Планови прекъсвания-01.12.2015г.

Продължава... 

СТАРТИРА НОВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Продължава... 

Лотария с касови бележки  на НАП

Продължава... 

Свободни работни места към 20.11.2015г. - Дирекция "Бюро по труда"

 

Публично обсъждане на проект за бюджет на община Козлодуй за 2016 година - 27.11.2015г.

Продължава... 

Актуално

Съобщения ОбС

Анкета

Получавате ли необходимата Ви информация от сайта на община Козлодуй?
Резултати

Календар

 Последен месец Декември 2015  Следващ месец
П В С Ч П С Н
week 49 1 2 3 4 5 6
week 50 7 8 9 10 11 12 13
week 51 14 15 16 17 18 19 20
week 52 21 22 23 24 25 26 27
week 53 28 29 30 31
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
SEO services
Вие се намирате в: Начало

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - КОЗЛОДУЙ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА:

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - КОЗЛОДУЙ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА:
Четвъртък, 19 Ноември 2015 20:55

Общинска администрация Козлодуй обявява конкурс за длъжността: “Ръководител на звено за вътрешен одит” в Общинска администрация Козлодуй, определена за заемане по служебно правоотношение

  О Б Я В Л Е Н И Е Общинска администрация Козлодуй, ул.”Хр. Ботев” № 13, на основание, чл. 14 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 500 от 18.11.2015 г. на Кмета на община Козлодуй ОБЯВЯВА КОНКУРС: 1. За длъжността: “Ръководител на зве...
Петък, 20 Ноември 2015 09:26

Общинска администрация Козлодуй обявява конкурс за длъжността: “Директор на дирекция”, в дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността" в Обща администрация, в Общинска администрация определена за заемане по служебно правоотношение

  О Б Я В Л Е Н И Е Общинска администрация Козлодуй, ул.”Хр. Ботев” № 13, на основание, чл. 14 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 501 от 18.11.2015 г. на Кмета на община Козлодуй ОБЯВЯВА КОНКУРС: 1. За длъжността: “Директор на дирекц...
Петък, 20 Ноември 2015 09:40

Общинска администрация Козлодуй обявява конкурс за длъжността “Директор на дирекция” в дирекция "Устройство на територията и икономически дейности", в Специализирана администрация, в Общинска администрация определена за заемане по служебно правоотношение

  О Б Я В Л Е Н И Е Общинска администрация Козлодуй, ул.”Хр. Ботев” № 13, на основание, чл. 14 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 502 от 18.11.2015 г. на Кмета на община Козлодуй ОБЯВЯВА КОНКУРС: 1. За длъжността: “Директор на дирекц...
Петък, 20 Ноември 2015 09:49

Общинска администрация Козлодуй обявява конкурс за длъжността Главен експерт “Ремонт В и К инфраструктура и инвеститорски контрол”, в дирекция "Устройство на територията и икономически дейности", в Специализирана администрация

  О Б Я В Л Е Н И Е Общинска администрация Козлодуй, ул.”Хр. Ботев” № 13, на основание, чл. 14 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 503 от 18.11.2015 г. на Кмета на община Козлодуй ОБЯВЯВА КОНКУРС: 1. За длъжността: Главен експерт “Рем...
Петък, 20 Ноември 2015 09:55

Общинска администрация Козлодуй обявява конкурс за длъжността “Директор на дирекция”, в дирекция “Образование, култура и социални дейности”, в Специализирана администрация, определена за заемане по служебно правоотношение

  О Б Я В Л Е Н И Е Общинска администрация Козлодуй, ул.”Хр. Ботев” № 13, на основание, чл. 14 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 504 от 18.11.2015 г. на Кмета на община Козлодуй ОБЯВЯВА КОНКУРС: 1. За длъжността: “Директор на дирекц...
Петък, 20 Ноември 2015 10:01

Общинска администрация Козлодуй обявява конкурс за длъжността “Директор на дирекция”, в дирекция “Образование, култура и социални дейности”, в Специализирана администрация, определена за заемане по служебно правоотношение

Общинска администрация Козлодуй обявява конкурс за длъжността “Директор на дирекция”, в дирекция “Образование, култура и социални дейности”, в Специализирана администрация, определена за заемане по служебно правоотношение
Петък, 20 Ноември 2015 13:31

Общинска администрация Козлодуй обявява конкурс за длъжността Главен експерт “Ремонт В и К инфраструктура и инвеститорски контрол”, в дирекция "Устройство на територията и икономически дейности", в Специализирана администрация

Общинска администрация Козлодуй обявява конкурс за длъжността Главен експерт “Ремонт В и К инфраструктура и инвеститорски контрол”, в дирекция "Устройство на територията и икономически дейности", в Специализирана администрация
Петък, 20 Ноември 2015 13:34

Общинска администрация Козлодуй обявява конкурс за длъжността “Директор на дирекция” в дирекция "Устройство на територията и икономически дейности", в Специализирана администрация, в Общинска администрация определена за заемане по служебно правоотношение

Общинска администрация Козлодуй обявява конкурс за длъжността “Директор на дирекция” в дирекция "Устройство на територията и икономически дейности", в Специализирана администрация, в Общинска администрация определена за заемане по служебно правоотношение
Петък, 20 Ноември 2015 13:36

Общинска администрация Козлодуй обявява конкурс за длъжността: “Директор на дирекция”, в дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността" в Обща администрация, в Общинска администрация определена за заемане по служебно правоотношение

Общинска администрация Козлодуй обявява конкурс за длъжността: “Директор на дирекция”, в дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността" в Обща администрация, в Общинска администрация определена за заемане по служебно правоотношение
Петък, 20 Ноември 2015 13:41

Общинска администрация Козлодуй обявява конкурс за длъжността: “Ръководител на звено за вътрешен одит” в Общинска администрация Козлодуй, определена за заемане по служебно правоотношение

Общинска администрация Козлодуй обявява конкурс за длъжността: “Ръководител на звено за вътрешен одит” в Общинска администрация Козлодуй, определена за заемане по служебно правоотношение
Петък, 20 Ноември 2015 13:43
Фотогалерия
Сайтът е обновен на
30-11-2015 15:16

Търгове и конкурси

Обявления по ЗУТ


СВОБОДНИ РАБОТНИ ПОЗИЦИИ


 

Община Козлодуй приема документи подписани с електронен подпис на имейл:

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 


 

pdf ХАРТА НА КЛИЕНТА И СТАНДАРТИ ЗА КАЧЕСТВО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ


  е-УСЛУГИ 
Издаване на удостоверение за настоящ адрес
Издаване на удостоверение за семейно положение
Издаване на удостоверение за раждане - дубликат
Предоставяне на копие от документ, съдържащ публична или непублична общинска информация на хартиен или магнитен носител със или без заверка
Категоризация на заведения за хранене и развлечения
Справки по Закона за Местни Данъци и Такси
Проверка на статус на заявена услуга

Как се заявяват административни услуги на ниво транзакция в Община Козлодуй?

Попълнете анкетната карта на община Козлодуй, за да изкажете Вашето мнение за нивото на предоставяното Ви обслужване.

 

Разположена в северозападна България, в Дунавската равнина, на брега на р. Дунав. Община Козлодуй включва един град - Козлодуй и четири села - Хърлец, Гложене, Бутан и Крива бара. Районът е с традиции в развитието на електропроизводство и селско стопанство. Разполага с добре изградена инфраструктура и комуникации, високо квалифицирана работна ръка.

Богато историческо минало, благоприятно географско разположение, с чиста околна среда и динамично настояще, местно управление с новаторски подход към политиката за икономическо развитие на общината - това е община Козлодуй, развиваща се по европейски критерии.


 
Joomla SEF URLs by Artio
Този сайт е създаден в рамките на проект "Община Козлодуй - ефективна, ефикасна и прозрачна общинска администрация в услуга на потребителите", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Козлодуй и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.