последни новини

Анкета

Участвате ли в благотворителни инициативи?
Резултати

Предстоящи събития

Не са налични събития

Снимки от Козлодуй

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Календар

 Последен месец Август 2017  Следващ месец
П В С Ч П С Н
week 31 1 2 3 4 5 6
week 32 7 8 9 10 11 12 13
week 33 14 15 16 17 18 19 20
week 34 21 22 23 24 25 26 27
week 35 28 29 30 31
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
SEO services
Вие се намирате в: Начало

Община Козлодуй набира членове за сформиране на доброволно формирование

Община Козлодуй набира членове за сформиране на доброволно формирование ...
Понеделник, 22 Февруари 2016 14:25

Офис за военен отчет в община Козлодуй набира български граждани без военна подготовка за участие в курс за начална военна подготовка във в.ф. 22160 - Плевен в периода: от 20.11. до 15.12.2017г.

  ОБЯВАОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - КОЗЛОДУЙ ИНФОРМИРА Набира български граждани без военна подготовка за участие в курс за начална военна подготовка във в.ф. 22160 - Плевен в периода:от 20.11. до 15.12.2017г. Документи за участие се приемат до 18 октомври 2017г. вклю...
Понеделник, 29 Май 2017 10:31

Офис за военен отчет в община Козлодуй информира за обявен конкурс за 7 вакантни длъжности от Военновъздушните сили за приемане на военна служба

  ОБЯВАОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - КОЗЛОДУЙ ИНФОРМИРА Обявен е конкурс за7-вакантни длъжности от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина Документи се приемат до15.09.2017г. включително. За...
Понеделник, 31 Юли 2017 10:00

Община Козлодуй обявява подбор за длъжността: Главен специалист „Строителство и ремонт на транспортна инфраструктура, високо и ниско строителство” , Дирекция „Устройство на територията, строителство, общинска собственост и икономически дейности”

Община Козлодуй обявява подбор за длъжността: Главен специалист „Строителство и ремонт на транспортна инфраструктура, високо и ниско строителство” , Дирекция „Устройство на територията, строителство, общинска собственост и икономически дейности”
Сряда, 02 Август 2017 08:00

Община Козлодуй обявява подбор за длъжността: Главен специалист „Строителство на В и К инфраструктура” , Дирекция „Устройство на територията, строителство, общинска собственост и икономически дейности”

Община Козлодуй обявява подбор за длъжността: Главен специалист „Строителство на В и К инфраструктура” , Дирекция „Устройство на територията, строителство, общинска собственост и икономически дейности”
Сряда, 02 Август 2017 08:04

ПРОЦЕДУРА ЗА УЧРЕДЯВАНЕ ОТСТЪПЕНО ПРАВО НА СТРОЕЖ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ върху част от терен, общинска собственост с ид. 37798.512.321 с обща площ 455 кв.м., находящ се в гр. Козлодуй, северно от бл. 67 на ж.к. 2, кв. 242, УПИ XVIII

  З А П О В Е Д№ 541 гр.Козлодуй 09.08.2017 год. На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 62 и чл. 64 ал. 3 от Наредба № 4/ОбС гр.Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на ...
Петък, 11 Август 2017 13:11

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ на жилищна сграда – общинска частна собственост с идентификатор 37798.512.24.2, с площ 102 кв. м., находящ се в гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, в кв. 240, ж.к. 2А до бл. 65

  З А П О В Е Д № 540гр. Козлодуй 09.08.2017 г. На основание чл. 44 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 62 и чл. 64 ал. 3 от Наредба № 4/ОбС гр.Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на об...
Петък, 11 Август 2017 13:13

ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ на общински имот с идентификатор 37798.513.2.2, находящ се в м. „Ботев парк” гр. Козлодуй с площ 41 кв.м.

  З А П О В Е Д№ 543гр.Козлодуй 09.08.2017 год. На основание чл. 44 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 62 от Наредба № 4/ОбС гр.Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй и...
Петък, 11 Август 2017 13:15

ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ на недвижим имот, общинска собственост, представляващ помещение с площ 8 кв.м., част от сградата на централна автоспирка с. Хърлец, общ. Козлодуй, I-ва зона

  З А П О В Е Д№ 542гр.Козлодуй 09.08.2017 год. На основание чл.44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 62 от Наредба № 4/ОбС гр.Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй и Р...
Петък, 11 Август 2017 13:18

Община Козлодуй обявява подбор за длъжността: Младши експерт „Компютърни системи”, Дирекция „Правно, нормативно, административно и информационно обслужване"

Община Козлодуй обявява подбор за длъжността: Младши експерт „Компютърни системи”, Дирекция „Правно, нормативно, административно и информационно обслужване"
Вторник, 15 Август 2017 21:02
Фотогалерия
Сайтът е обновен на
18-08-2017 17:22

Търгове и конкурси

Обявления по ЗУТ

 


 Община Козлодуй приема документи подписани с електронен подпис на имейл:

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 


 

pdf ХАРТА НА КЛИЕНТА И СТАНДАРТИ ЗА КАЧЕСТВО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ


  е-УСЛУГИ 
Издаване на удостоверение за настоящ адрес
Издаване на удостоверение за семейно положение
Издаване на удостоверение за раждане - дубликат
Предоставяне на копие от документ, съдържащ публична или непублична общинска информация на хартиен или магнитен носител със или без заверка
Категоризация на заведения за хранене и развлечения
Справки по Закона за Местни Данъци и Такси
Проверка на статус на заявена услуга

Как се заявяват административни услуги на ниво транзакция в Община Козлодуй?

Попълнете анкетната карта на община Козлодуй, за да изкажете Вашето мнение за нивото на предоставяното Ви обслужване.

 

Разположена в северозападна България, в Дунавската равнина, на брега на р. Дунав. Община Козлодуй включва един град - Козлодуй и четири села - Хърлец, Гложене, Бутан и Крива бара. Районът е с традиции в развитието на електропроизводство и селско стопанство. Разполага с добре изградена инфраструктура и комуникации, високо квалифицирана работна ръка.

Богато историческо минало, благоприятно географско разположение, с чиста околна среда и динамично настояще, местно управление с новаторски подход към политиката за икономическо развитие на общината - това е община Козлодуй, развиваща се по европейски критерии.


 
Joomla SEF URLs by Artio
Този сайт е създаден в рамките на проект "Община Козлодуй - ефективна, ефикасна и прозрачна общинска администрация в услуга на потребителите", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Козлодуй и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.