";} /*B6D1B1EE*/ ?>

последни новини

Дарителска акция за детски дрехи и обувки

Продължава... 

Телефони за контакт с ВиК

Продължава... 

Свободни работни места към 25.08.2016г. - Дирекция "Бюро по труда"

 

Глоба от 500 лева за граждани и фирми, които изхвърлят нерегламентирани отпадъци

Продължава... 

Покана за събиране на оферти във връзка с изпълнение на проект "Оборудване и обзавеждане на Обществена трапезария в гр. Козлодуй"

Продължава... 

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в МВР

 

Стартираха дейностите по Националната програма за енергийна ефективност

Продължава... 

Санират първите блокове в Козлодуй по Националната програма

Продължава... 

Анкета

Вие, желаете да получите от сайта повече информация за:

Резултати

Предстоящи събития

Не са налични събития

Снимки от Козлодуй

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Календар

 Последен месец Август 2016  Следващ месец
П В С Ч П С Н
week 31 1 2 3 4 5 6 7
week 32 8 9 10 11 12 13 14
week 33 15 16 17 18 19 20 21
week 34 22 23 24 25 26 27 28
week 35 29 30 31
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
SEO services
Вие се намирате в: Начало

Община Козлодуй набира членове за сформиране на доброволно формирование

Община Козлодуй набира членове за сформиране на доброволно формирование ...
Понеделник, 22 Февруари 2016 14:25

Офис за водене на военен отчет в община Козлодуй информира за обявени 209 длъжности за приемане на служба в доброволния резерв

  ОБЯВАОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТВ ОБЩИНА - КОЗЛОДУЙИНФОРМИРА Обявени са 209 длъжностиза приемане на служба в доброволния резервв Съвместното командване на силите,Военноморските сили иВоенните окръжия.Документи се приемат до14 септември 2016г. включително. /Резервисти...
Понеделник, 08 Август 2016 10:09

Защитено жилище за хора с умствена изостаналост и Защитено жилище за хора с психични разстройства (ЗЖВХУИ И ЗЖВХПР), с. Гложене търси да назначи служител на длъжност „Социален работник”

  ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ХОРА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ И ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ХОРА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА, С. ГЛОЖЕНЕ О Б Я В Л Е Н И Е Защитено жилище за хора с умствена изостаналост и Защитено жилище за хора с психични разстройства (ЗЖВХУИ И ЗЖВХПР), с. Гложене търси да назна...
Понеделник, 08 Август 2016 15:27

ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ на недвижим имот, общинска собственост, част от ет. 1 на сградата на СОУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй, I Б зона, представляващо лавка с площ 6 кв.м.

  З А П О В Е Д№ 501гр.Козлодуй 24.08.2016 год. На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл. 62 от Наредба № 4/ОбС гр.Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй и Решение № 57 от Протокол № 7/28.01.2016г. на ОбС Козло...
Четвъртък, 25 Август 2016 15:06

ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ на недвижим имот, общинска собственост, част от ет. 2 на сградата на СОУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй, I Б зона, представляващо лавка с площ 6 кв.м.

  З А П О В Е Д№ 502гр.Козлодуй 24.08.2016 год. На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл. 62 от Наредба № 4/ОбС гр.Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй и Решение № 57 от Протокол № 7/28.01.2016г. на ОбС Козло...
Четвъртък, 25 Август 2016 15:09

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ на общинско дворно място, находящо се в гр. Козлодуй, ул. „Янко Сакъзов” № 3 с площ 467кв.м.

  З А П О В Е Д№ 504гр.Козлодуй 24.08.2016 год. На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл. 62 от Наредба № 4/ОбС гр.Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй и Решение № 57 от Протокол № 7/28.01.2016г. на ОбС Козло...
Четвъртък, 25 Август 2016 15:13

ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ на недвижим имот, общинска собственост, представляващ част от сградата на бивш Радиотелевизионен сервиз с площ 9,5 кв.м., общ. Козлодуй, I-ва зона, предназначена за здравни услуги

  З А П О В Е Д№ 503гр.Козлодуй 24.08.2016 год. На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл. 62 от Наредба № 4/ОбС гр.Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй и Решение № 57 от Протокол № 7/28.01.2016г. на ОбС Козло...
Четвъртък, 25 Август 2016 15:15
Фотогалерия
Сайтът е обновен на
29-08-2016 15:58

Търгове и конкурси

Обявления по ЗУТ

 


 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Уважаеми граждани, Общински детски и младежки парламент и Община Козлодуй инициират

Дарителска кампания за набиране на средства за задължителните технически прегледи на

Национален музей параход "Радецки" - един от 100-те национални туристически обекта.

Желаещите да се включат в Дарителската кампания могат в срок до 31 март 2017 година да дарят средства на посочената банкова сметка:

IBAN: BG 84 SOMB 9130 8436 5415 44 при Общинска банка, гр. Козлодуй

BIC: SOMBBGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ: 445100 ДАРЕНИЯ за Дарителска кампания за събиране на средства за НМП „Радецки”.


 

Община Козлодуй приема документи подписани с електронен подпис на имейл:

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 


 

pdf ХАРТА НА КЛИЕНТА И СТАНДАРТИ ЗА КАЧЕСТВО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ


  е-УСЛУГИ 
Издаване на удостоверение за настоящ адрес
Издаване на удостоверение за семейно положение
Издаване на удостоверение за раждане - дубликат
Предоставяне на копие от документ, съдържащ публична или непублична общинска информация на хартиен или магнитен носител със или без заверка
Категоризация на заведения за хранене и развлечения
Справки по Закона за Местни Данъци и Такси
Проверка на статус на заявена услуга

Как се заявяват административни услуги на ниво транзакция в Община Козлодуй?

Попълнете анкетната карта на община Козлодуй, за да изкажете Вашето мнение за нивото на предоставяното Ви обслужване.

 

Разположена в северозападна България, в Дунавската равнина, на брега на р. Дунав. Община Козлодуй включва един град - Козлодуй и четири села - Хърлец, Гложене, Бутан и Крива бара. Районът е с традиции в развитието на електропроизводство и селско стопанство. Разполага с добре изградена инфраструктура и комуникации, високо квалифицирана работна ръка.

Богато историческо минало, благоприятно географско разположение, с чиста околна среда и динамично настояще, местно управление с новаторски подход към политиката за икономическо развитие на общината - това е община Козлодуй, развиваща се по европейски критерии.


 
Joomla SEF URLs by Artio
Този сайт е създаден в рамките на проект "Община Козлодуй - ефективна, ефикасна и прозрачна общинска администрация в услуга на потребителите", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Козлодуй и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.