последни новини

Съобщение във връзка с асфалтиране на ул.Христо Ботев от ОЦ до ул.Христо Ботев 142 на 30.05.2015г.-31.05.2015г.

Продължава... 

Общински културен, спортен и младежки календар за месец юни, 2015 година

Продължава... 

Свободни работни места към 21.05.2015г. - Дирекция "Бюро по труда"

Продължава... 

Проведе се първото обучение за лидери към Международната награда на Херцога на Единбург

Продължава... 

Покана на Областен информационен център - гр.Враца

Продължава... 

Проект на изменения и допълнения на Наредба № 11 на ОбС, Козлодуй за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Козлодуй и мотиви

Продължава... 

Общински културен, спортен и младежки календар. Програма "Ботеви дни" - Май, 2015г.

Продължава... 

Първи юношески турнир за купата на ”Червена чета Радецки”, 5-6 май, гр. Козлодуй, стадион ”Христо Ботев”

Продължава... 

Съобщения ОбС

Анкета

Получавате ли необходимата Ви информация от сайта на община Козлодуй?
Резултати

Календар

 Последен месец Май 2015  Следващ месец
П В С Ч П С Н
week 18 1 2 3
week 19 4 5 6 7 8 9 10
week 20 11 12 13 14 15 16 17
week 21 18 19 20 21 22 23 24
week 22 25 26 27 28 29 30 31
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
SEO services
Вие се намирате в: Начало

С П И С Ъ К НА ОЦЕНЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ

С П И С Ъ К  НА ОЦЕНЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ      
Вторник, 28 Април 2015 13:29

Списък на класираните кандидати - потребители и определения индивидуален месечен бюджет (в часове)

Списък на класираните кандидати - потребители и определения индивидуален месечен бюджет (в часове)  
Петък, 15 Май 2015 13:08

Обявление за служител на длъжност "Шофьор/Поддръжка" към Дневен център за възрастни хора с увреждания (ДЦВХУ), с. Хърлец

Обявление за служител на длъжност "Шофьор/Поддръжка" към Дневен център за възрастни хора с увреждания (ДЦВХУ), с. Хърлец 
Петък, 22 Май 2015 14:44
Фотогалерия
Сайтът е обновен на
29-05-2015 13:52

Търгове и конкурси

Обявления по ЗУТ


 С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

От 05.03.2015 г. Община Козлодуй има възможността да приема искания за издаване и да връчва заверени копия от издадените от НАП „Удостоверениe за наличието или липсата на задължения” на физически лица.
Издадените документи имат силата на издадените от НАП оригинали.
Услугата е безплатна и се извършва в рамките на 7(седем) работни дни.
Предоставената на общината възможност позволява на гражданите да спестят пътуването до поделението на НАП Враца и посещението на фронт-офиса му.
Гражданите могат да подават своето „Искане за издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения”, на основание чл. 87, ал. 7 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), в стая № 118 (южното бунгало) при мл. експерт „Придобиване и стопанисване на общ. собственост” г-н Ангел К. Ангелов – тел. 0973/85849 и 0879 94 30 15.

pdfИскане за издаване на документ

pdfДоговор за възлагане на функции по чл. 10, ал.4 от Закона за Националната агенция за приходите

 


 

Община Козлодуй приема документи подписани с електронен подпис на имейл:

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 


 

pdf ХАРТА НА КЛИЕНТА И СТАНДАРТИ ЗА КАЧЕСТВО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ


  е-УСЛУГИ 
Издаване на удостоверение за настоящ адрес
Издаване на удостоверение за семейно положение
Издаване на удостоверение за раждане - дубликат
Предоставяне на копие от документ, съдържащ публична или непублична общинска информация на хартиен или магнитен носител със или без заверка
Категоризация на заведения за хранене и развлечения
Справки по Закона за Местни Данъци и Такси
Проверка на статус на заявена услуга

Как се заявяват административни услуги на ниво транзакция в Община Козлодуй?

Попълнете анкетната карта на община Козлодуй, за да изкажете Вашето мнение за нивото на предоставяното Ви обслужване.

 

Разположена в северозападна България, в Дунавската равнина, на брега на р. Дунав. Община Козлодуй включва един град - Козлодуй и четири села - Хърлец, Гложене, Бутан и Крива бара. Районът е с традиции в развитието на електропроизводство и селско стопанство. Разполага с добре изградена инфраструктура и комуникации, високо квалифицирана работна ръка.

Богато историческо минало, благоприятно географско разположение, с чиста околна среда и динамично настояще, местно управление с новаторски подход към политиката за икономическо развитие на общината - това е община Козлодуй, развиваща се по европейски критерии.


 
Joomla SEF URLs by Artio
Този сайт е създаден в рамките на проект "Община Козлодуй - ефективна, ефикасна и прозрачна общинска администрация в услуга на потребителите", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Козлодуй и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.