последни новини

ЧЕЗ - Планови прекъсвания - 31.08 - 04.09.2015г.

Продължава... 

ЧЕЗ - Планови прекъсвания - 24-28.08.2015г.

Продължава... 

Инвестиционно предложение: Извършване на дейности по третиране на отпадъци и почистване на територии около АЕЦ "Козлодуй" от строителни отпадъци

Продължава... 

Протокол на комисия за проверка на адресни регистрации съгласно параграф 16, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗГР

Продължава... 

Община Козлодуй – отличена с наградата „ПроКултура“ 2015

Продължава... 

Свободни работни места към 06.08.2015г.

Продължава... 

Планови прекъсвания - 12.08.2015г.

Продължава... 

Свободни работни места към 30.07.2015г.

Продължава... 

Съобщения ОбС

Анкета

Получавате ли необходимата Ви информация от сайта на община Козлодуй?
Резултати

Календар

 Последен месец Август 2015  Следващ месец
П В С Ч П С Н
week 31 1 2
week 32 3 4 5 6 7 8 9
week 33 10 11 12 13 14 15 16
week 34 17 18 19 20 21 22 23
week 35 24 25 26 27 28 29 30
week 36 31
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
SEO services
Вие се намирате в: Начало

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ на земеделски недвижими имоти, общинска собственост, представляващи друг вид земеделска земя, с ид.37798.511.16 и площ от 2 007кв.м. и ид.37798.511.14 с площ 10 534кв.м., находящи се в землището на гр. Козлодуй, м."Пасището"

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл. 62 от Наредба № 4/ОбС гр.Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй и Решение № 473 от Протокол № 47/27.01.2015г. на ОбС Козлодуй ОТКРИВАМ ПРОЦЕДУРА ...
Сряда, 26 Август 2015 10:16

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ на земеделски недвижим имот №000567, общинска собственост, представляващ др. селскостопанска територия, находящ се в землището на с. Бутан, общ. Козлодуй, м. „Пасището” с площ 6,381дка.

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл. 62 от Наредба № 4/ОбС гр.Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй и Решение № 473 от Протокол № 47/27.01.2015г. на ОбС Козлодуй ОТКРИВАМ ПРОЦЕДУРА ...
Сряда, 26 Август 2015 10:45

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ на земеделски недвижими имоти №524008, №524009 и №524011, общинска собственост, представляващи ниви, III, находящи се в землището на с. Гложене, общ. Козлодуй, м. „Полето-двор” с обща площ 16,888дка.

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл. 62 от Наредба № 4/ОбС гр.Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй и Решение № 473 от Протокол № 47/27.01.2015г. на ОбС Козлодуй ОТКРИВАМ ПРОЦЕДУРА ...
Сряда, 26 Август 2015 10:47

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ на терен с ид. 37798.503.572, общинска собственост, находящ се в гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, кв.118, УПИ VI, ул. „Кирил и Методий” № 7А с площ 1 196кв.м.

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл. 62 от Наредба № 4/ОбС гр.Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй и Решение № 473 от Протокол № 47/27.01.2015г. на ОбС Козлодуй ОТКРИВАМ ПРОЦЕДУРА ...
Сряда, 26 Август 2015 10:49

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ на терен с ид. 37798.503.571, общинска собственост, находящ се в гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, кв.118, УПИ II, ул. „Кирил и Методий” № 7 с площ 1 195кв.м.

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл. 62 от Наредба № 4/ОбС гр.Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй и Решение № 473 от Протокол № 47/27.01.2015г. на ОбС Козлодуй ОТКРИВАМ ПРОЦЕДУРА ...
Сряда, 26 Август 2015 10:52
Фотогалерия
Сайтът е обновен на
28-08-2015 11:01

Търгове и конкурси

Обявления по ЗУТ


 

pdfТрадиционна  акция

„Ваканция! Да пазим живота на децата на пътя”

 


 

Община Козлодуй приема документи подписани с електронен подпис на имейл:

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 


 

pdf ХАРТА НА КЛИЕНТА И СТАНДАРТИ ЗА КАЧЕСТВО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ


  е-УСЛУГИ 
Издаване на удостоверение за настоящ адрес
Издаване на удостоверение за семейно положение
Издаване на удостоверение за раждане - дубликат
Предоставяне на копие от документ, съдържащ публична или непублична общинска информация на хартиен или магнитен носител със или без заверка
Категоризация на заведения за хранене и развлечения
Справки по Закона за Местни Данъци и Такси
Проверка на статус на заявена услуга

Как се заявяват административни услуги на ниво транзакция в Община Козлодуй?

Попълнете анкетната карта на община Козлодуй, за да изкажете Вашето мнение за нивото на предоставяното Ви обслужване.

 

Разположена в северозападна България, в Дунавската равнина, на брега на р. Дунав. Община Козлодуй включва един град - Козлодуй и четири села - Хърлец, Гложене, Бутан и Крива бара. Районът е с традиции в развитието на електропроизводство и селско стопанство. Разполага с добре изградена инфраструктура и комуникации, високо квалифицирана работна ръка.

Богато историческо минало, благоприятно географско разположение, с чиста околна среда и динамично настояще, местно управление с новаторски подход към политиката за икономическо развитие на общината - това е община Козлодуй, развиваща се по европейски критерии.


 
Joomla SEF URLs by Artio
Този сайт е създаден в рамките на проект "Община Козлодуй - ефективна, ефикасна и прозрачна общинска администрация в услуга на потребителите", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Козлодуй и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.